سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش به روش میدانی جمع آوری گردید و مورد بهره گیری قرار گرفت. یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. در مطالعه های میدانی یک پرسشنامه ساختاریافته به نمونه ای از جامعه داده می گردد که قصد آن پی بردن به اطلاعات خاص از پاسخ دهندگان می باشد (ایران نژاد پاریزی، 1392، ص 106). پرسشنامه عبارت می باشد از مجموعه ای از پرسش ها که به صورت باز یا بسته طراحی شده اند تا وضعیت توجه افراد نسبت به واقعیت از طریق آن ارزیابی گردد (خاکی، 1390، ص 227). در این پژوهش 500 عدد پرسشنامه توزیع گردید که 445 عدد آن جمع آوری گردید. برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه از طیف لیکرت 5 تایی از خیلی کم تا خیلی زیاد بهره گیری شده می باشد که به صورت زیر می باشد.

 

جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه
این پرسشنامه با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، مقاله ی کلیدی مطرح شده در فصل اول و راهنمایی صاحب نظران تهیه و تدوین شده می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل مشخصات پاسخگو از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات و شغل می باشد. بخش دوم از سه بند تشکیل شده می باشد که بند اول شامل برند مورد علاقه، بند دوم شامل محصولات مورد بهره گیری ی برند انتخابی و بند سوم شامل 25 سؤال می باشد که به متغیرهای پژوهش مربوط می شوند. در این پرسشنامه 8 سؤال برای شخصیت برند، 5 سؤال برای تعهد به برند، 7 سؤال برای اعتماد به برند و 5 سؤال برای وابستگی به برند طراحی شده می باشد.

 

3-6) روایی[1] و پایایی[2] پرسشنامه

هر وسیله ی اندازه گیری بایستی دو ویژگی عمده یعنی روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اطمینان) را داشته باشد. پس ضروری می باشد که پس از جمع آوری داده ها نسبت به روایی و پایایی پرسشنامه اقدام گردد.

3-6-1) روایی پرسشنامه

مقصود از روایی آن می باشد که وسیله ی اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد و اهمیت روایی از آن جهت می باشد که اندازه گیری نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (فولادوند، 1390، ص 80). روایی محتوا ایجاد اطمینان می کند که همه ی ابعاد و مؤلفه هایی که می تواند مفهوم مورد نظر ما را انعکاس دهند و در آن سنجش هست ، مد نظر قرار گرفته می باشد. همچنین روایی سازه دلالت دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجش ها تا چه حدی با نظریه هایی که آزمون بر اساس آن ها طراحی شده سازگاری دارد (مهرگان و همکاران، 1387، ص ص 18-17). در این پژوهش از روش اعتبار یا روایی محتوا بهره گیری شده می باشد. یعنی با رجوع به نظر اساتید از روایی ابزار اندازه گیری در سنجش متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل گردید و پرسشنامه طراحی

[1] Validity

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Reliability

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.