سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد عاطفی (شناختی یا مؤثر) – تعهد عاطفی یک تعهد احساسی مثبت می باشد که وابستگی روانی به شریک ارتباط ای را نشان می دهد (دهدشتی شاهرخ، 1389، ص 76). تعهد عاطفی بر پایه ی ارزش های مشترک، شناسایی و دلبستگی می باشد. تعهد عاطفی هسته ی ارتباط ی بین مصرف کننده و برند می باشد که در مصرف بسیاری از برندها به صورت منظم دخالت دارد. تعهد عاطفی طی فرایندی مصرف کننده ی وفادار را تبیین می دهد. یعنی این که مصرف کننده نظری مطلوب دارد و خریدار مکرر برند می باشد (Louis et.al, 2010, P 118).

2-1-2-2) تعهد مستمر (محاسبه) – تعهد مستمر سرچشمه ی فقدان گزینه های جایگزین ارائه شده به مصرف کننده در هزینه های تغییر می باشد. وقتی که مصرف کنندگان در یک روش محاسبه، متعهد هستند و با شریک خود ارتباط دارند به دلیل روابط موجود در خارج از آن ارتباط، ترک آن ارتباط برایشان دشوار می باشد. یکی از ویژگی های کلیدی تعهد مستمر احتمال از دست رفتن چیزی می باشد که برای مصرف کننده با ارزش می باشد (Louis et.al , 2010 , P 118). تعهد مستمر، ارزشیابی شناختی از هزینه های مربوط به ترک سازمان و شناسایی نیازهایی که به حفظ ارتباط منجر می گردد را نشان داده و هزینه های نقل و انتقال را مطالعه می نماید. تعهد مستمر یک نیروی مبتنی بر اجبار را نشان می دهد که مصرف کننده را به دلیل نیاز به تهیه کننده ی خدمات متعهد می کند، یعنی مصرف کنندگان نمی توانند ارتباط را به خاطر هزینه های اقتصادی، اجتماعی یا روانی قطع کنند (دهدشتی شاهرخ، 1389، ص 76).

 

 

 

2-1-3) تأثیر شخصیت برند در تعهد مصرف کننده به برند – در بازاریابی، مفهوم تعهد در زمره ی رفتار مصرف کننده در نظر گرفته شده می باشد. در تعهد ، ارتباط ای با یک شریک مبادله ای هست که برای حفظ آن تا حد ممکن کوشش می کند. مصرف کننده ی متعهد آماده ی فداکاری های کوتاه مدت برای حفاظت از دوام مصرف بلند مدت خود خواهد بود (Louis et.al, 2010, P 118).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-4) تاثیر آرم برند بر تعهد به برند – آرم برند معنای کاملاّ متفاوتی از مصرف کنندگان با تعهد برند قوی را نسبت به مصرف کنندگان میانه رو یا بدون تعهد به برند را می رساند. انتظار می رود که تغییر در آرم تأثیر متفاوتی بر مصرف کنندگان بر اساس تعهد به برند دارد به طوری که مصرف کنندگان به شدت متعهد تغییرات آرم برند را به عنوان تهدید ارتباط ی خود با برند می دانند (Walsh et.al , 2010, P 78). برندها به دو دلیل برای مصرف کنندگان با ارزش هستند: 1) ریسک ادراک شده ی مصرف را کاهش می دهند. 2) در هزینه های تصمیم گیری صرفه جویی می کنند (حیدرزاده و همکاران، 1390، ص 70).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.