شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 کارآفرینی شرکتی[1] :به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید ، فرآیندهای جدید و نظام سازمانی جدید می باشد . تفاوت کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی شرکتی در این می باشد که در اولی ، یک فرد سر منشأ نوآوری و تحول و کارآفرینی در سازمان می باشد ، اما در دومی تمام اعضای شرکت و سازمان دارای روحیه کارآفرینی هستند و این روحیه در جای جای سازمان هست .

2-2-2-4  کارآفرینی دولتی[2] :کارآفرینان دولتی معمولاً در موسسات دولتی یا سازمان های بزرگ فعالیت می کنند و تمایل زیادی به دور زدن و حذف بروکراسی های اداری دارند ، زیرا توان تحمل قوانین و مقررات و کنترل هایی را که این بوروکراسی های بزرگ به اعضای خود تحمیل می کنند ندارند و در بخش های مختلف مانند قانونگذاری موج های جدیدی ایجاد می کنند .

2-2-2-5 کارآفرینی از راه دور[3] :فرآیندی می باشد که طی آن ، فرد کارآفرین بدون حضور فیزیکی خود در محل و صرفاً از راه دور به کارآفرینی مشغول می گردد .

2-2-2-6 کارآفرینی ارزشی یا اجتماعی[4] :کارآفرینی ارزشی ( اجتماعی ) یا غیرانتفاعی ، فرآیندی می باشد که طی آن ، فرد یا افرادی با خلق و انجام یک اقدام نوآورانه عده زیادی را در جامعه از منافع آن اقدام بهره مند می سازند . بعضی سازمان های غیر دولتی چنین فعالیت هایی را انجام می دهند .

2-2-2-7 کارآفرینی اطلاعاتی[5] :فرآیندی می باشد که در آن ، فرد کارآفرین در صنعت اطلاعات مشغول به فعالیت می گردد و در عرصه اطلاعات ، اقدام به نوآوری می کند . به این افراد ، محتواساز نیز گفته می گردد . آن چیز که در سازمان های مجازی[6]  کشف و بهره برداری از فرصت ها گفته می گردد توسط همین کارآفرینان اطلاعاتی انجام می شود .

2-2-2-8 کارآفرینی زوجی[7] :فرآیندی می باشد که زن و شوهر پس از ازدواج با یکدیگر و به واسطه با هم بودن ، اقدام به کارآفرینی به گونه مشترک می کنند .

 

2-2-2-8 کارآفرینی فناورانه[8] :فرآیندی می باشد که در آن ، فرد کارآفرین با خلق فناوری های پیشرفته اقدام به کارآفرینی می کند .

2-2-2-9 : کارآفرینی زنان[9] :چنانچه زنان مستقلاً و به تنهایی اقدام به کارآفرینی کنند ، نام این اقدام را کارآفرینی زنان می گذارند . ( فرهنگی ، 1384 ) زنان در کشورهای درحال توسعه ، امید اول برای ارتقاء خانواده ها و رشد و توسعه کشورهای خود هستند . موفقیت زنان کارآفرین در این جوامع نه تنها سبب سود اقتصادی می گردد بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می کنند . ( گلرد ، 1384 )

[1]Corporate entrepreneurship

[2]Public entrepreneurship

[3]Tele entrepreneurship

[4]Social entrepreneurship

[5]Infopreneurship

[6]Virtual Organization

[7]Copreneurship

[8]Technopreneurship

[9]Entrepreneuses

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت