سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه و نمونه ی آماری

با مشخص کردن جامعه ی آماری، حجم نمونه به دست می آید. جامعه ی آماری مجموعه ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی می باشد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (خاکی، 1390، ص 250). جامعه ی آماری پژوهش حاضر مصرف کنندگان لوازم خانگی در استان گیلان با برندهای مختلف(ال جی،       سامسونگ، سونی، پارس خزر، هیتاچی، هیمالیا، امرسان، صنام، ارج، الکترو استیل، دوو، مجیک،      سانی، تفال، آزمایش، بوتان، کن وود، بوش، براون، دلونگی) می باشند. نمونه عبارت می باشد از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگ تر انتخاب می گردد به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه ی بزرگ تر باشد. نمونه گیری فرایندی می باشد که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه ی بزرگ تر که از آن انتخاب شده اند باشند (خاکی، 1390، ص ص 251-250). در این پژوهش برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری در دسترس بهره گیری شده می باشد. نمونه در دسترس، گروهی از اعضای یک جامعه هستند که انتخاب آن ها فقط به خاطر سهولت در نمونه گیری بوده می باشد (دلاور، 1391، ص 98). نمونه ی پژوهش حاضر با مراجعه به فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی در سطح استان گیلان و توزیع پرسشنامه به خریداران و مشتریان آن ها به صورت تصادفی حاصل شده می باشد. 500 عدد پرسشنامه در میان خریداران لوازم خانگی توزیع گردید که از این تعداد 445 عدد برگشت داده گردید. حجم نمونه ی این پژوهش 420 نفر می باشد که از فرمول زیر به دست آمده می باشد.

 

: حجم نمونه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

: اندازه ی متغیر مورد مطالعه مطابق توزیع نرمال با سطح عدم اطمینان 0.05

: واریانس متغیر وابسته در جامعه ی آماری (بر اساس یک نمونه ی آماری 30 نفره به دست آمده می باشد.)

: اندازه خطای نمونه گیری

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.