سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

وفاداری و اعتماد به برند

لاروچ[1] اظهار داشت که با در نظر داشتن ادبیات موضوعی دو مفهوم وفاداری و اعتماد می توان گفت اعتماد، یکی از مقدمات اصلی وفاداری می باشد. با در نظر داشتن این که در جوامع برخط[2]، به عنوان ساختار اجتماعی، اثرات مثبتی از اعتماد و وفاداری هست اعتماد به برند، یک تأثیر واسطه در ترجمه ی اثرات جامعه در وفاداری دارد (Laroch et.al, 2013, P 78). اعتماد به برند اهمیت زیادی برای افزایش وفاداری مشتریان دارد به برند دارد. به عنوان مثال اگر اعتماد به برند، کم باشد هرچه که رضایت از محصول، بالا باشد بازهم این رضایتمندی خنثی می گردد و پیش روی اعتماد به برند ممکن می باشد رضایت مشتریان را به وفاداری تبدیل کند (جوانمرد و همکار، 1388، ص 229). اعتماد و وفاداری ارتباط ی تنگاتنگ و نزدیکی با هم دارند. هر اندازه مشتریان نسبت به محصولات تحت برند خاصی، اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند به دلیل عدم ریسک پذیری افراد و کاهش ریسک خریدشان، بیشتر کوشش می کنند از محصولات همان برند خرید کنند و تمایل کمتری نسبت به محصولات سایر برندها  نشان دهند و این یعنی وفاداری مشتریان به برند. اعتماد را می توان به عنوان اطمینان خاطر مشتری که منجر می گردد وی بتواند به فروشنده تا تحویل خدمات موعود اتکا کند تعریف نمود. هرچه مشتریان نسبت به برندی اعتماد بیشتری داشته باشند، وفاداری آن ها نسبت به برند نیز افزایش می یابد. اساس وفاداری همیشه بر اساس اعتماد شکل می گیرد. در این صورت، فرایند خرید مشتری بدون ارزیابی هزینه ها و منفعت ها انجام می شود. اعتماد، تأثیر مهمی در ساخت روابط قوی مشتری – برند دارد و ارتباط ی مثبتی با وفاداری دارد. اعتماد، اثر فزاینده ای در طول زمان بر وفاداری مشتریان دارد و در طول زمان مشتریانی که به برند، اعتماد دارند وفاداری شان نسبت به آن افزایش می یابد (دهدشتی شاهرخ و همکاران، 1391، ص 95). دهدشتی[3] معتقد می باشد که وفاداری مشتری به یک برند خاص در نتیجه ی اعتماد زیاد او به برند می باشد که باعث می گردد فرآیند خرید بدون انجام هرگونه تجزیه و تحلیل هزینه یا سود اتفاق بیفتد. پس می توان گفت که اعتماد، وفاداری مشتری را افزایش می دهد و دراز مدت آن را تقویت می کند  (Dehdashti et.al, 2012, P P 1428-1429). حفظ ارتباط میان خریدار و فروشنده همان وفاداری می باشد. اعتماد تأثیر مهمی در ساخت روابط قوی مشتری و برند دارد و ارتباط مثبتی با وفاداری دارد (Sahin et.al, 2011, P 1291).

 

[1] Michel Laroch

[2] On Line

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Zohreh Dehdashti

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.