تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی شماره۴:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختمان مانند حالت قبلی در منتهی الیه شمال قطعه زمین قرار دارد. با این تفاوت که در این الگو حیاط کوچکی در قسمت شمالی ساختمان پیشنهاد شده می باشد. تنها تفاوت این الگو با الگوی قبلی این می باشد که در این حالت می توان با پیش بینی بازشوها در نماهای معطوف به حیاط کوچک امکان برقراری جریان هوا در فضاهای داخلی را فراهم ساخت.

الگوی شماره (۴)

الگوی شماره ۵:

در این الگو ساختمان شکل (L) لاتین دارد و دو ضلع عمود بر هم قطعه زمین را اشغال کرده و دارای دو نمای عمود بر هم می باشد. این نمونه در مجموعه های ساختمانی می تواند بافت نسبتا متراکمی ایجاد نماید. در صورتی که ساختمانهای واقع در یک مجموعه و در نماهای غیر اصلی به یکدیگر اتصال یابند مساحت سطوح خارجی آنها تقلیل خواهد پیدا نمود. مشکل عمده ای که در این الگو هست این می باشد که نماهای عمود بر هم در صورتیکه دارای یک ارزش باشند، امکان تعیین جهتی مناسب برای استقرار ساختمان را مهیا نمی سازد و در صورتی که یکی از نماها در جهتی مناسب قرار داده گردد نمای دیگر جهت مطلوبی نخواهد داشت. بعلاوه اگر چه ساختمان دارای دو نمای اصلی می باشد، اما از نظر ایجاد کوران در فضاهای داخلی این دو نما تأثیر مهمی اعمال نمی کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه