شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

ماه ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر در روز نیاز به سیستم خورشیدی غیر فعال (H، نشان دهنده شرایط نامطلوب، سرد می باشد) دارد که بیانگر حد تاثیر مصالح در گرم کردن ساختمان می باشد در این محدوده می توان با بهره گیری از مصالح متناسب با اقلیم در گرم کردن ساختمان، شرایط آسایش را در ساختمان ایجاد نمود و شب ماههای ژانویه، فوریه، مارس، دسامبر و نوامبر نیاز به سیستم خورشیدی فعال H’ می باشد که قرار گیری در این محدوده بیانگر وضعیتی می باشد که بایستی برای تهویه مطبوع از وسایل گرم کننده متناسب با وضعیت اقلیمی در ساختمان ها بهره گیری گردد در این محدوده به دلیل سرمای زیاد برای دستیابی به آسایش حرارتی در داخل ساختمان  بهره گیری از وسایل گرمازا اجتناب ناپذیر می باشد. ماه نوامبر در روز نیاز به کسب حرارت داخل و در شب نیاز به سیستم خورشیدی فعال دارد. ماه آوریل، اکتبر، در روز در منطقه آسایش قرار دارد و نیاز به هیچ کدام از وسایل سرمایشی و گرمایشی نمی باشد اما در شب نیاز به سیستم خورشیدی غیر فعال دارند. ماه جولای و آگوست در روز نیاز به تهویه مطبوع و رطوبت گیر دارد و در شب در منطقه آسایش قرار گرفته می باشد. روز های ماه می در محدوده N قرار دارند. این محدوده شرایط گرمایی قابل تحمل و شرایطی که در آن افراد در حال استراحت یا در حال فعالیت نشسته احساس آسایش می کنند را نشان می دهد اما شب های ماه می نیاز به سیستم خورشیدی غیر فعال دارد. ماه ژوئن و سپتامبر در روز در منطقه M (نشان دهنده شرایط نامطلوب آسایشی می باشد) قرار گرفتند این محدوده بیانگر شرایطی می باشد که بهره گیری از مصالح ساختمانی مناسب با اقلیم منطقه در داخل ساختمان آسایش ایجاد می گردد. به بیانی دیگر در این ماهها بایستی از مصالح ساختمانی با مقاومت و ظرفیت حرارتی متناسب با شرایط دمایی و رطوبتی منطقه بهره گیری گردد تا شرایط ایجاد آسایش در داخل ساختمان فراهم گردد، پس در  طراحی ساختمانها در گنبد نیاز به بهره گیری از مصالح ساختمانی سنگین می باشد و در شب نیاز به حرارت داخل می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه