سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– دوره پنجم : دوران معاصر  « رویکرد چند جانبه »

در این دوره همزمان با موج ایجاد کسب و کارهای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن  کارآفرینی به عنوان تسریع کننده این سازوکار ، توجه زیادی به این رشته جلب گردید . تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه محققان اقتصادی مورد مطالعه قرار می گرفت ، اما در این دوره توجه جامعه شناسان و روانشناسان نیز به این رشته معطوف گردید . عمده توجه این محققان بر شناخت ویژگی های کارآفرینان و علل حرکت فرد به سوی کارآفرینی می باشد . از تعاریف شناخته شده تر این دوره می توان به موارد زیر تصریح نمود :

کارآفرینی طریقه پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه می باشد ، این کار توسط کسی انجام می گردد که مخاطره از دست دادن زمان یا فرصت های شغلی دیگر را با هدفایجاد ارزشی برای یک محصول یا خدمت می پذیرد .

2-2-2انواع کارآفرینی :

تا اوایل دهه 1970 پژوهش در زمینه کارآفرینی بر اقدامات یا ویژگی های افراد متمرکز بود . (حق شناس ، 1386 ) از اوایل دهه 1980 هجوم همزمان به سوی کارآفرینی و تأکید شرکت ها بر نوآوری برای بقا و رقابت با کارآفرینانی که بیش از پیش در صحنه بازار ظاهر می شدند ، موجب هدایت فعالیت های کارآفرینانه به درون شرکتها گردید . با انجام مطالعات اکتشافی ، موضوع کارآفرینی به دو دسته فردی و سازمانی تقسیم گردید . (سهرابی فرد ، 1385 ) با پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات میان افراد ، انواع دیگری از کارآفرینی مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد که به گونه اختصار به آن ها تصریح می گردد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2-1 کارآفرینی مستقل[1] :کارآفرینی مستقل معمولاً اهداف و راهبردهای مستقل و فردی را پیگیری می ‌کند و خود راهبری جریان خلاقیت و کارآفرینی را در دست دارد و برحسب اندیشه و راهکارخویش به دنبال سودآوری ، خدمت رسانی یا ارزش آفرینی از انواع دیگر می باشد. (ملک پور ، 1390 ، 24) در نتیجه کارآفرینی مستقل فرآیندی می باشد که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد. کارآفرینی عبارت می باشد از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به مقصود بهره گیری از فرصت ها . براین اساس کارآفرین مستقل ، فردی می باشد که مسئولیت اولیه جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار را به عهده می گیرد و مشخصه اصلی کارآفرینی ، نوآوری می باشد . (فرهنگی ، 1384)

2-2-2-2 کارآفرینی سازمانی[2] :برای اولین بار در سال 1970 دو محقق به نام های کالینز و مور[3] بین کارآفرینان مستقل و کارآفرینانی که در یک سازمان فعالیت می کردند ، فرق قائل شدند و این گروه را کارآفرینان اداری نام نهادند. ( هادیزاده مقدم ، 1388) کارآفرینی سازمانی شیوه برانگیختن و سپس بهره گیری از افراد در درون یک سازمان می باشد . شیوه ای که افراد فکر می کنند قادرند کارها را از طریقی متفاوت و بهتر انجام دهند . از طریق توسعه روحیه کارآفرینی در درون سازمان ها می توان بر موانع موجود بر سر راه انعطاف پذیری ، رشد و نوآوری فائق آمد . (زارع ، 1386) فعالیت های کارآفرینانه اغلب توسط افراد درون سازمانی آغاز و انجام می گردد . سازمان ها خود به خود کاری انجام نمی دهند . در این زمینه شرکت ها بایستی انعطاف پذیری و کسب مزیت رقابتی خودشان را به وسیله پرورش کارآفرینی از طریق عملیاتشان بهبود بخشند . ( مونترو سانچز، 2011 ) برای رشد کارآفرینی سازمانی رهبران به ایجاد و تقویت فرهنگ کارآفرینی پیش روی فرهنگ سنتی می پردازند . تفاوت این دو فرهنگ در این می باشد که در فرهنگ سنتی ، تصمیم گیری به گونه محافظه کارانه صورت گرفته و سیستم های گزارش دهی ، جریان اختیارات ، دستورات ، مکانیزم های کنترل و آموزش به گونه سلسله مراتبی شکل گرفته می باشد در این سازمان ها ساختار سلسله مراتبی از فرهنگ موجود طرفداری کرده و مانع فعالیت های جدید اقتصادی می گردد . در حالیکه فرهنگ سازمان های کارآفرین به جای ساختار سلسله مراتبی دارای ساختار مسطح با شبکه ارتباطی ، کار گروهی و پشتیبانان و مشاوران فراوان می باشد . این ارتباط نزدیک محیطی همراه با صداقت و مشورت را به وجود می آورد . در فرهنگ کارآفرینی بر رشد بینش ، هدف گذاری ، برنامه ریزی ، خلاقیت ، انعطاف پذیری ، نوآوری ، آزادی اقدام و پذیرش مسئولیت تاکید می گردد .(علائی ، 1390 )

[1]entrepreneurship

[2]Intrapreneurship

[3]Collins and Moore

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت