سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری

در واقع جامعه آماری مجموعه ای از افراد ، اشیاء و یا چیزهایی می باشد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند . جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، که در سال های 1391 (ورودی های نیمه اول و نیمه دوم ) و 1392( فقط ورودی های نیمه اول ) وارد دانشگاه شده اند ، می باشد .در کل جامعه آماری این پژوهش شامل 1024 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد که اطلاعات به دست آمده توسط واحد آموزشی مربوطه جمع آوری گردید .

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری

عمده ترین مسئله نمونه گیری ، انتخاب واقعی نمونه می باشد . در این پژوهش از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بهره گیری شده می باشد ، که دلیل بهره گیری از این روش دسترسی آسان به افراد و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد . در حقیقت گاهی اوقات ، انتخاب نمونه به صورت تصادفی یا غیر تصادفی مشکل و حتی در بعضی مواقع غیر ممکن می باشد . در چنین شرایطی ، پژوهشگر از نمونه گیری در دسترس بهره گیری می کند . نمونه در دسترس ،گروهی از اعضای یک جامعه هستندکه انتخاب آنها فقط به خاطر سهولت در نمونه گیری بوده می باشد . (دلاور ، 1391 ،98 ) در مجموع نمونه مورد پژوهش 278 نفر می باشد که این تعداد از جدول مورگان ( مومنی ، 1391 ، 226 ) استخراج گردید ، دلیل بهره گیری از جدول مورگان نیز این بوده می باشد که تعداد نمونه بر اساس این جدول محافظه کارانه تعیین شده و در صورتی که تعداد نمونه براساس فرمول های آماری محاسبه گردد ، معمولا عدد کوچکتری خواهد گردید (مومنی ، 1391 ، 225 ) همچنین 278 پرسشنامه بین دانشجویان توزیع گردید که تمامی پرسشنامه ها توسط افراد تکمیل و جمع آوری گردید در واقع نرخ جمع آوری پرسشنامه ها 100 درصد می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت