سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش بینی می باشد و شرکت ها به دلیل وجود فاکتورهایی از قبیل مرزهای نامشخص بین بازارها، تکه تکه تر شدن بازارها، کوتاه شدن دوره عمر محصولات، تغییر الگوی خرید مشتریان و آگاه و خبره تر شدن مشتریان با دشوارترین شرایط رقابتی که هیچگاه سابقه نداشته می باشد روبه رو شده می باشد.دراین راستا تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از جایگاه مناسبی برخوردار خواهند بود که محور اصلی فعالیت های خود را شناخت مشتریان و ارضای نیازهای آنان قراردهند. با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد جدید، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های شرکت درآمده می باشد؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمانها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می باشد. یکی از دغدغه های اصلی برای هر شرکتی در بهره گیری از تاکتیک های بازاریابی برای افزایش فروش و ارتباط درازمدت با مشتری، مطالعه تأثیر این تاکتیک ها بر رفتار مصرف کننده می باشد. از طرف دیگر لزوما ارتباط با تمام مشتریان ارزش حفظ کردن ندارد بعضی از مشتریان با رویکردهای شرکت هم خوانی ندارند، زیرا نیازها و رفتار مشتری تغییر.یافته می باشد. پس ممکن می باشد تجزیه وتحلیل ها نشان دهد بسیاری از روابط شرکت، با بعضی از مشتری ها سودمند نمی باشد زیرا هزینه حفظ این روابط بیش از درآمدی می باشد که ایجاد می کند. لذا لازم می باشد شرکتها مرتبا سرمایه گذاری مشتریانشان را ارزیابی کنند و خاتمه روابط ناموفق را در نظر بگیرد. پس بنگاه ها معمولا با سوالاتی از قبیل اینکه تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی مختلف چگونه می باشد روبرو هستند. در حقیقت اکثر سازمان ها به دنبال این موضوع هستند که چه تاکتیک بازاریابی تعاملی می تواند سبب وفاداری مشتری گردد. کوشش های بسیار زیادی برای تبیین ارتباط خریدار– فروشنده انجام گرفته می باشد. در این پژوهش به مطالعه تأثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری پرداخته می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.