شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیّت و ضرروت اجرای پژوهش

تمام کوشش های بشر همواره برای کسب حداکثر سود از حداقل منابع می باشد. صاحبنظران مهمترین عامل افزایش بهره وری را نیروی انسانی قلمداد کردند و عقیده دارند که برای رسیدن به حداکثر

بهره وری، نیروی انسانی بایستی پرورش یافته، و در آنها ایجاد انگیزه گردد ( میرسپاسی، 1376، ص41) .

هم اکنون بیشتر سازمانهای بازرگانی ، صنعتی و خدماتی برای بالا بردن درجه بهره وری خود به افزایش توان تخصّصی رضایت و دلبستگی منابع انسانی خود روی آورده­اند و بهره وری را به بهبود بخشیدن کیفیت زندگی کاری مربوط ساخته­اند (دولان و شولز، 1380، ص53) . همچنین کارمندان توجّه زیادی به این مسأله دارند که محیط کار برایشان لذّت بخش باشد، کارکنانی که از آغاز کار خود را در سطح بالایی از تعهّد شروع می کنند همواره سازمان خود را با دیدی خوشبینانه می نگرند ، پس از رضایت شغلی بالایی هم برخوردار خواهند بود ( خان[1]، 2005، ص14) .

تعهّد سازمانی با تعداد زیادی از نتایج مثبت و مطلوب ارتباط داده شده می باشد . تعهّد سازمانی به نرخ غیبت کمتر و عمکلرد شغلی بهتر مربوط می باشد . به دلیل ارتباط­ای که تعهّد سازمانی با نتایج سازمانی مهم دارد یکی از موضوعاتی می باشد که در ادبّیات سازمانی بسیار مورد پژوهش قرار گرفته می باشد ( هان[2] و همکاران ، 2005، ص3) .

پس داشتن کارکنان متعهّد برای سازمانها تبدیل به یک امتیاز مثبت می گردد و این امتیاز
می­تواند ما را در تبیین اینکه چرا کوشش­هایی برای درک بیشتر پیش زمینه­ها و پیامدهای تعهّد صورت می­گیرد، یاری دهد ( فدور[3] و دیگران ، 2006، ص61 ).

امّا چرا کیفیت زندگی کاری مهم می باشد؟ شواهد نشان می دهد که یک کارگر شاد ، کارگر بهره ورتر و مؤثّرتر می باشد . یک کارگر شاد، کارگری متعهّد و وفادار می باشد . تحقیقات نشان داده اند که کیفیت زندگی کاری بر هویت یابی سازمانی ، رضایت شغلی ، درگیری شغلی ، کوشش کاری ، عملکرد شغلی ، قصد ترک شغل ، ترک خدمت در سازمان تأثیر دارد (سیرگی،[4] 2001، ص 38 ).

بشر با تکیه بر تحقیقات توانسته می باشد بر مجهولات بسیاری دست یافته و بدین وسیله زمینه­های لازم برای رشد و توسعه این علوم را فراهم آورد . علوم انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست . پژوهش در هر یک از زمینه های آن بخصوص در حوزه مدیریت منابع انسانی آثار و نتایج ارزشمندی را به دنبال داشته می باشد . هرگاه این گونه موضوعات از ابعاد مختلف مورد پژوهش قرار گیرند نکات جدید و تازه ای از زوایای مبهم و تاریک آن روشن خواهد گردید . پژوهش حاضر نیز می تواند راهگشای پاره ای از مسائل و معضلات سازمان ها در زمینه منابع انسانی باشد.

[1]. SM khan

[2] . Jin- Wook Han, Do youg pyun, & Jae Hyun Ha.

[3] . Donald B Fedor, Steven Gald Well, David M Herold.

[4] . M Joseph Sirgy, David Efraty, Phillipsieyel, Dong- Jinlee.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان