سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

تشریح مفهوم برند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برند در بسیاری از بازارهای خدماتی و همچنین در کسب و کارهایی که به فن آوری تولید محصولات نیاز دارند، تأثیر اصلی را بازی می کنند. زیرا که امروزه ما با برندها زندگی می کنیم، ذهنیت ما بر اساس برند شکل می گیرد، بر اساس برند انتخاب می کنیم و در نهایت قضاوت ما نیز بر اساس برند می باشد. پس می توان گفت برند تجلی فکر، اندیشه، هویت، خلاقیت[1]، نوآوری[2]، مهارت[3]، اعتبار، شهرت[4]و توانمندی[5] شرکت می باشد (جوانمرد و همکار، 1388، ص 228). برند، یک ابزار مهم ارتباطی در مجموعه ی مدیریت ارتباط مشتری [6](CRM) شرکت می باشد. برند، یک علامت مؤثر بازار می باشد که شرکت برای مورد توجه قرار دادن عدم تقارن اطلاعات بازار، آن را گسترش می دهد. برند می تواند به عنوان یک ابزار تدافعی بازاریابی به مقصود حفظ مشتریان فعلی و نیز به عنوان یک ابزار تهاجمی بازاریابی برای به دست آوردن مشتریان جدید اقدام کند (حیدرزاده و همکاران، 1390، ص ص 71-70). مهم ترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در توجه ها، باورها و رفتارهای مشتریان می باشد (عزیزی و همکاران، 1391، ص 105). برندها به عنوان دارایی ارزشمند و بلند مدت شرکت ها بایستی مدیریت شوند (عزیزی و همکاران، 1391، ص 74). در درجه ی نخست، برند یک تعهد می باشد و می گوید که شما آن نام را می شناسید و به تعهد آن اعتماد دارید. اعتماد هدف اصلی و حیاتی برند می باشد. دیوید آکر می گوید: برند سمبلی می باشد که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی[7] پیوند خورده می باشد (دهدشتی شاهرخ و همکاران، 1391، ص 88). هر برندی دارای شاخص هایی جهت اندازه گیری عملکرد می باشد. حجم فروش برند با معیار هایی از قبیل تعداد خریداران برند و همچنین اندازه خرید آن ها از برندهای دیگر سنجیده می گردد (عزیزی و همکاران، 1391، ص 92). در بسیاری از بازارها برند هویت ویژه ای برای یک محصول می آفریند و آن را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد (عزیزی و همکاران، 1391، ص 106). برند شامل نام، لوگو[8]، شعار یا طرح و الگوی خاص یک فرآورده یا یک خدمت می باشد. برند به گونه معمول از یک طرح هنرمندانه، قلم مناسب یا فونت زیبا، رنگ آمیزی و حتی آهنگی خوشایند برخوردار می باشد و در نتیجه در خود حامل ارزش معنوی برای صاحب آن می باشد. نام و نشان یک محصول از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالاست و تعیین نام تجاری به فایده و ارزش کالا می افزاید. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت های پایین تری در بازار عرضه گردد متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت (جوانمرد و همکار، 1388، ص 234). برند، چکیده ای می باشد از هویت، اصالت[9]، ویژگی[10]و تفاوت[11]. یک برند این اطلاعات را که در یک کلمه یا علامت متمرکز شده می باشد بر می انگیزد، به همین دلیل می باشد که برندها برای تبادلات کسب و کار حیاتی اند (مؤتمنی و همکاران، 1389، ص 91). برند متمایز کننده محصول یا خدمت می باشد، با مصرف کننده ارتباط مستقر می کند و به عنوان یک حوزه ی قانونی، تولید کننده می تواند در آن سرمایه گذاری نماید. برند به مشتری و کارکنان شرکت رضایت و اعتماد به نفس می دهد و می تواند آگاهی بازار از محصولات جدید را افزایش دهد، ورود محصولات به بازار را تسریع کند و در نهایت منجر به افزایش سهم بازار گردد (محمدیان و همکاران، 1389، ص 130). هر برندی دارای شاخص هایی جهت اندازه گیری عملکرد می باشد. حجم فروش برند با معیارهایی از قبیل تعداد خریداران برند و همچنین اندازه خرید آن ها از برندهای دیگر سنجیده می گردد (عزیزی و همکاران، 1391، ص 92). کاتلر اهمیت برند را از دو منظر مورد مطالعه قرار می دهد (فولادوند، 1390، ص ص 23-22):

[1] Creativity

[2] Innovation

[3] Skill

[4] Fame

[5] Capability

[6] Customer Relationship Management (CRM)

[7] Subjective Commitment

[8] Logo

[9] Originality

[10] Trait

[11] Difference

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.