سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی تعاملی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اوایل دهه 1960 پروفسور نیل بوردن از دانشکده بازرگانی هاروارد، گروهی ار فعالیت های هر شرکت را شناسایی نمود که برخرید محصولات تاثیر گذار هستند او این عوامل را آمیخته بازاریابی نامید. آمیخته بازاریابی در واقع لیستی از طبقه بندی متغیر بازاریابی می باشد یک لیست هیچگاه کلیه عناصر مشابه را شامل نمی گردد و در هر شرایطی مناسب نیست. (1994،Gronroos  ).

حال سوال اساسی این می باشد که تا چه اندازه آمیخته بازاریابی در طراحی و هدایت فعالیت های شرکت به سمت نیازها و مطلوبیت های مشتری در انتخاب بازار هدف مناسب می باشد؟انجمن بازاریابی امریکا و بسیاری از محققان دیگر در این زمینه به بحث پرداختند و اظهار کردند که مشکل، تعداد یا مفهوم سازی متغیرها تصمیم گیری نیست بلکه مشکل طبیعت نظری آن می باشد وندن و بولت ونواتر اسکوت عقیده دارند که(4 پی) و پارادایم مدیریت آمیخته بازاریابی بر مبنای سست بنا نهاده شده می باشد آنها نتیجه گرفتند که سه نقص در مدل ( 4پی) هست یکی درخصوصیات و ویژگی هایی می باشد که اساس طبقه بندی هستند و شناسایی نشده اند، عناصر مانع الجمع هستند و یک زیرطبقه فراگیر هست که بطور پیوسته در حال رشد می باشد. (1994،Gronroos  ).در چند سال اخیر علاقه فزاینده ای به مطالعه دانش اقتصادی بلند مدت با مشتری به وجود آمده می باشد هسکت برای اولین بار مفهوم اقتصادی بازار را عنوان نمود در واقع مقصود او این بود که به جای تمرکز بر ایجاد مقیاس های اقتصادی شرکت ها می توانند با تمرکز بر درک مشتریان به هدف خود دست یابند. در ارتباطات و تعاملات بلند مدت که گروه های بهترین شیوه برقراری ارتباط را با یکدیگر می آموزند هزینه ارتباطی برای عرضه کننده یا ارائه دهنده خدمات کاهش خواهد پیدا نمود. گرونروس در تئوری هزینه ارتباطی خود که اساس آن هزینه های کیفیتی و تعاملی می باشد اظهار می کند که بایستی تعاملات رضایت بخش دو جانبه از هزینه های قابل توجه تعاملی که از تعویض عرضه کننده یا ارائه دهنده خدمت ناشی می گردد و از هزینه های غیر ضروری کیفیتی جلوگیری نمود. (9،1994،Gronroos  ).[1]گرونروس در سال1994 معتقد بود که بازاریابی تعاملی هنوز در دوران طفولیت خود به عنوان مسیر اصلی مفهوم بازاریابی به سر می برد هرچند که در بازاریابی خدمات و صنعتی یکی از پارادایم اصلی به شمار می رود. به عقیده او در آینده بازاریابی تعاملی به احتمال زیاد نقطه مرکزی بازاریابی خواهد بود پس آن را به عنوان پارادایم برجسته بازاریابی نه تنها در بازاریابی صنعتی و خدمات بلکه در بیشتر یا تمام جایگاه های بازاریابی قرار خواهد گرفت. (9،1994،Gronroos  ).

2-4-2 فرایند مدیریت بازاریابی براساس رویکرد بازاریابی تعاملی

کاتلر فرایند بازاریابی را تعدادی از اقدامات می داند که با شناسایی فرصت های بازاریابی شروع گردیده، با انتخاب بازارهای هدف و طراحی ارزش های بازاریابی ادامه می یابند و با برنامه ریزی، سازماندهی، اجرای و کنترل کوشش های بازاریابی پایان می رسند.

[1] Gronroos

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.