سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

پاداش: پاداش را این گونه تعریف کرده اند: ابزاری می باشد که ارزش فوق العاده یا انگیزه هایی را برای محصولات فروشنده، توزیع کننده یا مصرف کننده نهایی به وجود می آورد که هدف اولیه آن فروش فوری می باشد پاداش یکی از ابزارهای ترفیع فروش می باشد.

تمایل مشتری به ادامه خرید: بازاریابی تعاملی براساس درک نیاز های فردی مشتریان شکل می گیرد امروزه بسیاری از شرکتها کوشش زیادی در جهت اجرای صحیح برنامه های ایجاد وفاداری در مشتری انجام می دهند.

تعهد ارتباطی: تعهد عبارت می باشد میل به ادامه ارتباط و اطمینان از آن که ارتباط ادامه خواهد داشت. تعهد ارائه دهنده بالاترین مرحله از پیوند ارتباط می باشد. تعهد  یکی از مهمترین متغیرها جهت شناخت و تداوم روابط بازاریابی بوده و ساختار مفیدی برای ارزیابی احتمالی وفاداری مشتری وپیش بینی طریقه خرید آتی وی می باشد طبق دیدگاه [1]مورگان و[2]هانت تعهد ،اعتقادی می باشد که یک طرف مبادله برای داشتن روابط مداوم با طرف دیگر حداکثر کوشش خود را در جهت حفظ آن ارتباط به کار می گیرد.

رفتار خرید: مشتریانی که تعهد ارتباطی بیشتری دارند به احتمال بیشتری خرید را انجام می دهند.

1-7-2 تعریف عملیاتی متغیر ها:

ارتباطات: فراهم کردن اطلاعات قابل اعتماد و ارائه اطلاعات در صورت بروز مشکل به هنگام ارائه خدمات و رعایت دقت و صحت در فراهم کردن اطلاعات و ارائه اطلاعات لازم زمانی که خدمات جدیدی عرضه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رفتار ترجیحی  : درک مشتری از آن مقداری که فروشگاه به مشتریان وفادار نسبت به مشتریان غیر وفادار بهتر خدمت می دهد.

شخصی سازی :درک مشتریان ازآن مقداری که فروشگاه گرم و شخصی با مشتریان برخورد می کند.

پاداش : درک مشتری از آن مزایای قابل لمسی که فروشگاه در اختیار مشتریان قرار می دهد.

تمایل مشتری به ادامه خرید: کوشش شرکت برای حفظ و نگهداری مشتریان تحت عنوان تمایل مشتری به ادامه خرید اظهار می گردد

تعهد ارتباطی :سازگار و منطبق کردن خدمات فروشگاه های زنجیره ای می باشد با نیاز مشتریان و در اولویت قرار دادن علایق و خواسته ای مشتریان

رفتار خرید: خرید کردن مشتری به گونه متوالی و مبلغی را که در فروشگاه هزینه می کند نسبت به فروشگاه های دیگر چگونه می باشد.

1-8 قلمرو پژوهش

[1] Morgan

[2] Hunt

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.