سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه کیفیت زندگی کاری

پژوهش­های مربوط به شیوه بهره­وری و کیفیت زندگی کاری آغاز در اروپا ( 55- 1950) ابداع گردید. در پژوهش های مربوط به اریک تریست[1] و همکارانش در دانشگاه تاویستاک[2] هم بعد فنّی و هم بعد انسانی سازمانها را مطالعه نمود و چگونگی ارتباط بین آنها را تحلیل کردند که نتیجه این مطالعه ها به وجودآمدن سیستم های فنّی- اجتماعی[3] طراحی شغل بود. متخصصّان اولیّه کیفیت زندگی کاری در بریتانیا ، نروژ و سوئد طراحی های شغل را برای هماهنگی و انجام هرچه بهتر کارکنان و تکنولوژی ایجاد کردند . برنامه های کیفیت زندگی کاری آنها اکثراً با مشارکت اتحادیه ها و مدیریت در طراحی کار تدوین شده و باعث به وجودآمدن طراحی­هایی از مشاغل گردید (کامینگز و اورلی، 1975، به نقل از علاّمه، 1378، ص95).

از اوایل دهه 1970 جنبشی تازه برای بالا بردن کارآیی سازمان از راه توجّه به خواسته ها و نیازهای کارکنان سازمان شکل گرفت و گسترش پیدا نمود . این جنبش به نام کیفیت زندگی کاری شناخته شده بر آن می باشد که از طریق پاسخ مناسب و کافی به نیازهای بنیادی افراد سازمان ، محیط کار برای کارکنان و نیز برای تولید مناسب تر گردد و با فراهم کردن خشنودی آنها پیشرفت کار سازمان و اندازه بهره وری آن را ارتقاء دهد (دیویس کیت و نیو استروم ، ترجمۀ طوسی ، 1366 ، ص 17 ) .

امّا در آمریکا موضوع کیفیت زندگی کاری تا دهه 1970 به عنوان یک نظریه منسجم مورد تأکید قرار نگرفته بود . دو مرحله مشخص در زمینه فعّالیت­های مربوط به کیفیت زندگی کاری قابل ملاحظه می باشد .

مرحله اوّل: در طی دوره های بین 1974- 1969 گروه زیادی از محققین ، دانش پژوهان، رهبران اتّحادیه­ها و سران دولتی به چگونگی نفوذ بر کیفیت زندگی کاری و تجربیات شغلی یک فرد علاقه مند شدند . علت های زیادی در مورد علّت بروز این علاقه مندی هست . از میان دولتمردان آمریکا علایقی در خصوص این موضوع که استخدام بر بهداشت فیزیکی و روانی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر می گذارد به گونه ای فزاینده در حال رشد بود و مطالبی نیز در مورد نوآوریهای اروپاییها در زمینه گروههای کاری خودگردان به گوش می خورد . یک سلسله مطالعه های توجه ملّی که در دانشگاه های میشیگان بین سالهای 1969- 1973 انجام گرفت توجّهات را به سوی آن چیز که که «کیفیت استخدام» یا «تأثیر مجموع تجربیات شغلی بر فرد  » نامیده می گردید معطوف نمود . در دهه 1970 مدیریت بسیاری از شرکتهای پیشرو و پروژه های جامعی را تحت عنوان بهبود نیروی کار خود، اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری راه­اندازی کردند (نادلر و لاولر[4]، 1983، ص 74).

مرحله دوم : این موج از سال 1979 شروع گردید و تا به امروز ادامه پیدا نمود . احتمالاً مهمترین عامل ایجاد علاقه مندی رقابت بین المللی بوده می باشد . آمریکاییها در جریان رقابت های بین المللی و بازارهای داخلی به این فکر افتادند که شاید سایر کشورها از نقطه نظر مدیریتی کار متفاوتی انجام
می دهند که بر اثربخشی آنها تأثیر گذارده می باشد . ژاپنی ها به عنوان نمونه عمده این پدیده مورد توجّه قرار گرفتند. بعضی شواهد که در مورد افزایش علاقه موضوعات مربوط به کیفیت زندگی کاری هست بر مبنای این رخداد استوار می باشد که دوّمین کنفرانس بین المللی در مورد کیفیت زندگی کاری در سال 1981 در تورنتو برگزار گردید باعث جلب نظر و حضور 1500 نفر در این کنفرانس گردید . علاوه بر دانشگاهیان ، مشاورین و مقامات رسمی دولتی تا 200 تن از مقامات اتحادیه ها و 750 مدیر در این کنفرانس حضور پیدا نمود .

واقعه­ای که توجّه عمومی را به این موضوع مهم جلب نمود اعتصاب حدود 8000 کارگر بود . در مارس 1972 در کارخانه جدید جنرال موتورز در لوردستون ایالت اهایو رخ داد . هم کارگران و هم رهبران اتّحادیه ها مدیریت جنرال موتورز را متّهم کردند که نیروی کار به اندازه قابل توجّهی کاهش داده و سرعت کار را در خط مونتاژ افزایش داده می باشد .

گزارش های خبری رسانه های آمریکایی نیز به موازات این واقعه اعلام کردند که بسیاری از کارگران آمریکایی در صنایع انبوه در شرایط شغلی خود نوعی ناکامی و از خودبیگانگی را احساس می­کنند. پس رهبران بسیاری از سازمانها موضوع کیفیت زندگی کاری و نحوه بهبود آن را مورد مطالعه قرار داده و پژوهش های مختلفی را در مورد آن به اجرا گذارند و به موازات آن محققان و پژوهشگران دانشگاهی نیز در زمینه کیفیت زندگی کاری کارهای قابل ملاحظه ای انجام دادند که این برنامه ها در سالهای اخیر جامعیت بیشتری پیدا کرده می باشد (دیل[5] بیچ، 1991، ص83 ) .

[1] . Eric terist

[2] . Tavistock

[3] . Social- technical

[4] . Nadler and Lavler

[5] . Dales

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان