سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی

محققان اعتقاد دارند که تعهّد یکی از عوامل تشکیل دهنده انگیزه به شمار می آید که می تواند به عنوان یک منبع قدرتمند انگیزه اقدام کرده و منجر به تداوم حضور فرد در یک دوره کاری گردد . پس از دو دهه کار در مورد تعهّد ، این محقّقان تصدیق می کنند که آنها به صورت بهینه از مفاهیم انگیزش بهره گیری نکرده و تنها در سالهای اخیر بوده می باشد که آنها دریافته اند که ارائه مدلی که دربر گیرنده این دو مفهوم (انگیزه و تعهّد) باشد بسیار مناسب می باشد، در حالی که چنین مدلی می تواند سودمند واقع گردد، محققان و فعّالان این عرصه می­توانند از مدل انگیزشی انسانی “آبراهام مازلو”، یعنی همان سلسله مراتب نیازها بهره گیری کنند تا به درک بهتری از مفهوم تعهّد دست یابند .

“مازلو” تعهّد را به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر برای انگیزش رفتار تلقی نمود . این نیاز به احساس تعلّق می باشد که انسانها را به جستجوی احساس جمعی و ملحق شدن به گروه وا می دارد . انسانها برای برآوردن این نیاز در انجام رفتارهایی مشارکت می کنند تا اینکه پذیرش گروه را به دست آورند ، گروهی که دارای ارزش و اهداف مشترکی هستند . این ارزشهای پذیرفته شده می تواند شامل کار شدی و پایبندی به معیارهای حرفه ای بالا باشد . به “زبان مازلو” می توان گفت هنگامی که کارکنان برای عضویت در سازمان و گروه انگیزۀ بالایی دارند ، کوشش آنها بیشتر از زمانی می باشد که کارکنان از سطح پایینی از تعهّد برخوردارند. پس گفتن این جمله که «او کارمندی متعهّد و با انگیزه می باشد» معقول و پذیرفتنی به نظر می آید ( گیانکولا، 2006، ص43) .

کارکنان متعهّد که بخشی از گروه خود هستند، احساسات نیرومندی نسبت به گروه دارند، از گروه دفاع می­کنند و می خواهند که به عنوان عضوی از آن باقی بمانند، در این وضعیت می­توان گفت که آنها نسبت به گروه متعهّد یا وفادار هستند (همان).

2-23 نظریات مختلف درمورد تعهّد سازمانی

اتزیونی (1961) بر این نکته اصرار داشت که قدرت و اختیار سازمانی که بر اعضا حاکم می باشد ریشه در ماهیت مشارکت یا تعهّد کارکنان در سازمان دارد . به اعتقاد وی تعهّد سازمانی دارای اشکال سه گانه زیر می باشد :

1- تعهّد اخلاقی[1] : تعهّد اخلاقی یا وجدانی بیانگر نوعی گرایش شدید و مثبت به سازمان می باشد که مبتنی بر درونی شدن اهداف ، ارزشها و هنجارها و مبتنی بر تعیین هویت با اختیارات سازمانی می باشد . از اینرو کارکنان به فعّالیت­های سازمانی متعهّد می شوند زیرا احساس  می کنند سازمان اهداف اجتماعی مفیدی را دنبال می کند .

2- تعهد حسابگرانه یا عقلایی[2] : این بعد از تعهّد سازمانی بیانگر ارتباط احساسی ضعیف کارکنان با سازمان می باشد و مبتنی بر ارتباط تبادلی سودمند میان تأثیر­هایی که در سازمان اعمال می کنند و
پاداش­هایی که بابت خدمت خود دریافت می­کنند به سازمان متعهّد می­شوند این دیدگاه از تعهّد سازمانی با «نظریۀ تأثیر­ها» “مارج و سایمون” 1958 همخوانی دارد. براساس این نظریه، کارکنان تعادل تأثیر ها و انگیزه های خودشان را با پاداش های حسابگرانه از سوی سازمان مدنظر قرار می دهند .

[1] . Moral commitment

[2] . Calculative commitment

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان