سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش فرآیندی پویا برای حل مشکل و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیده ها بوده می باشد و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته می باشد .پایه هر پژوهش «روش شناخت یا روش پژوهش »می باشد . روش شناسی مبحثی می باشد که به مطالعه روش های شناخت در علوم می پردازد.

پژوهش را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مطالعه مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف نمود و شامل گامهایی می باشد که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید (سکاران ، 1390).

مواد و مصالح و توالی مراحل پژوهش در ذهن مجریان پژوهش شباهتی به آن چیز که روی کاغذ گزارش می گردد  ندارد.آن چیز که در نهایت سر هم بندی و متقن می گردد ،از صافی چکش کاری های همیشگی عقلائی سازی می گذرد که مسیر زیگزاگ پژوهش را صاف و مستقیم می نمایند و کل مطالعه را به طرح منطقی خوش ساختی مبدل می سازد که نقطه شروعی دارد و نقطه پایانی(بلیکی ، 1390 ،14). روش پژوهش ،مجموعه ای از قوائد و بهره گیری از ابزار های معتبر و نظام یافته می باشد که بایستی به مطالعه واقعیت بپردازد و پس از کشف مجهولات و حل مجهولات به صورت قابل  اطمینان نتایجش در اختیار محققین و سایر افراد علاقه مند قرار گیرد .

در این فصل پس از مقدمه به اظهار روش پژوهش، مدل مفهومی پژوهش ،جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار پژوهش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، متغیر های پژوهش و معرفی نرم افزار آماری پرداخته شده می باشد .

3-2 روش پژوهش

پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع پژوهش بایستی در فکر انتخاب روش پژوهش باشد. هدف از انتخاب روش پژوهش این می باشد که مشخص نماییم برای مطالعه موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم می باشد و محقق چه روش و شیوه ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای پژوهش مورد نظر دست یابد .

این پژوهش بر اساس طرح پژوهش ، توصیفی و از نوع  علی می باشد و براساس هدف، از نوع کاربردی می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. پژوهش توصیفی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه گردد. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند(خاکی، 1387).

3-3 روشهای گردآوری اطلاعات

مرحله گردآوری داده­ها آغاز فرآیندی می باشد که طی آن محقق یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار ‌می‌دهد و در نهایت پاسخ مسأله خود را به اتکای آنها می‌یابد، به تعبیری محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آنطور که هست کشف می‌نماید. پس اعتبار اطلاعات اهمیت بسیاری زیادی دارد، زیرا اطلاعات غیر­معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد و مسأله مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی‌گردد. اطلاعات و داده‌های آماری یا در اسناد مختلف وجود دارند یا محقق آنها را از جامعه ثبت و جمع‌آوری می کند و در بعضی اوقات آنها را می‌سازد.

جمع آوری داده ها در این پژوهش ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.