سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

1تعریف تعهد

تعهد یکی از مهمترین متغیرها جهت شناخت و تداوم روابط بازاریابی بوده و ساختار مفیدی برای ارزیابی احتمال وفاداری مشتری و پیش بینی طریقه خرید آتی وی می باشد. در واقع تعهد مهمترین متغیر در مطالعات خریدار و فروشنده می باشد که مرز بین ماندن یا رها کردن ارتباط بین طرفین معامله را نشان می دهد تعهد طرفین ، ادامه ارتباط آنان را تسهیل کرده و یا استمرار بخش ارتباط می باشد. تلاشی می باشد برای ایجاد روابط کاری به وسیله میل و رغبت یک طرف برای پذیرش و فادار کردن منافع کوتاه مدت و حفظ ارتباط با طرف مقابل می باشد تا از استمرار ارتباط در آینده اطمینان حاصل گردد.تعهد می تواند در واژه هایی همچون منابع نسبی و معتبر در ایجاد ارتباط، نشان دهنده درجه مشارکت در ارتباط طولانی مدت، استحکام توجه ها و منافع ارتباط بلند مدت توصیف می گردد.(بابایی، راکعی،1390 ،4). سطح تعهد ارتباط، همکاری را بازتاب می دهد تعهد به عنوان پیمان و قول صریح و ضمنی ادامه ارتباط بین طرفین تجاری، به عنوان اطمینان سازمان ها در یک ارتباط طولانی مدت و ایستا ،به عنوان میل به سرمایه گذاری در ارتباط با طرف مقابل تجاری و نیز به عنوان درجه ای که تامین کننده احساس وفاداری و در نظر داشتن ارتباط طولانی مدت شراکت می کند تعریف شده می باشد. منطق بحث پیرامون تعهد ناشی از قرار گرفتن این مساله در کانون ادبیات و متون پژوهش روابط بین سازمانی نهفته می باشد زیرا که تعهد دارای پیامد های بسیاری زیرا جذب و حفظ مشتری می باشد. تعهد به عنوان یک قدرت و سرمایه می باشد و موجبات تداوم روابط را فراهم می کند. در بازاریابی ، تعهد یک ساخت زیربنایی به شمار می رود رویکردی می باشد که از بازاریابی سنتی به بازاریابی تعاملی میل می کند به این معنا که سازمان ها بایستی تاکید بیشتری در حفظ مشتریان سودآور خود داشته باشند. (Kelly، 2004).

تعهد یکی از سازه های مفید برای اندازه گیری احتمال وفاداری مشتری، همچنین پیش بینی تکرار خرید در آینده می باشد. ویلسون استدلال نمود که تعهد یکی ار مهمترین متغیرهای مستقل رایجی می باشد که در روابط بین فروشنده و خریدار مورد بهره گیری قرار می گیرد. تعهد به عنوان یک پدیده چند بعدی که از جنبه های مختلف آگاهی تشکیل شده ، تعریف شده می باشد. در ادبیات بازاریابی تعاملی ، تعهد بصورت گوناگون تعریف شده می باشد ، مورمن و همکارانش تعهد را یک خواسته پایدار برای حفظ روابط با ارزش تعریف می کند. واژه روابط با ارزش بر این عقیده که تعهد تنها زمانی وجود خواهد داشت که ارتباط با اهمیت در نظر گرفته گردد تاکید می کند. به عقیده آن ها تنها زمانی تعهد معنی دار خواهد بود که همواره در طول زمان توسعه یابد. (Wong and shoal,2002). تعریف مورمن به سطح بالایی از تعهد برای ساختن روابط دو جانبه موفقیت آمیز، رضایت بخش و سودمند تصریح دارد. از این رو تعهد در میان افرادی که عقیده دارند ارزش بیشتری را از ارتباطات دریافت می کنند باارزش تر می باشد. مشتریان بسیار متعهد بایستی برای جبران کوشش هایی که در گذشته توسط شرکت انجام گرفت و منافعی را برای آنها به همراه داشته تمایل داشته باشند و شرکت های بسیار متعهد نیز برای برخودداری از منافعی که متقابلا دریافت خواهند نمود به کوشش خود ادامه خواهند داد. مورگان و هانت تعهد را به عنوان باوری که توسط شرکت معامله گر ایجاد می گردد تعریف کرده اند که بنا به آن یک ارتباط مستمر با دیگران بسیار مهم تر از کوشش بسیار در نگهداری از آن می باشد. ارتباط به گونه نامحدودی، یک کار با ارزش در ایجاد اطمینان می باشد. در این حالت تعهد تنها می تواند در جایی وجود داشته باشد که ارتباط از دیدگاه افراد اهمیت داشته باشد. (Wong and shoal,2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.