سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقدمه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دهکده جهانی در عصر فرا صنعتی سازمان ها را به تأکید بر نوآوری ، خلاقیت ، ریسک پذیری و به گونه کلی ، انعطاف پذیری هرچه بیشتر ملزم کرده می باشد . ابعاد رقابت در عصر فراصنعتی نسبت به عصر صنعتی با تغییراتی مواجه بوده می باشد . سازمان های انعطاف ناپذیری که دارای سلسله مراتب هرمی هستند به خلق ایده های نو تمایلی ندارند ، ورود به بازار های جدید را تهدید تلقی می کنند ، ریسک پذیر نیستند ، میلی به پیش گامی ندارند ، نمی توانند ارتباطات باز و مبتنی بر اعتماد متقابل ایجاد کنند و ازاین رو ، در رقابت با سازمان های کارآفرین با شکست روبرو خواهند گردید . نیاز شرکت ها به اقدام کارآفرینانه نشأت گرفته از این عامل می باشد که آنها به گونه فزاینده ای در یک محیط پویا و پیچیده اقدام می کنند که دارای ویژگی های تغییرات سریع ، اساسی و ناپیوسته می باشد که نشان دهنده تمایل کارکنان به اقدام کارآفرینانه می باشد . ( هادیزاده مقدم ، 1388 ) امروزه ، به دلیل فشار مداوم عوامل عمومی و خصوصی ، سازمان ها به فعالیت های ساده و موثر ، بهبود بهره وری و دستیابی به اهداف سازمانی سخت رو آورده اند . توانایی گروه مدیریت عالی به درک فرهنگ و پویایی سازمان ها و رهبری نجات بخش قوی طی دوره های تغییر ، تفاوت بین سازمان های شکست خورده (نا موفق) و سازمان های موفق را به وجود می آورند ( یی فنگ چن[1] ، 2010 )

با در نظر داشتن مفاهیم مذکور این فصل دارای دو بخش می باشد که در بخش آغازین به اظهار مختصری از تعاریف ، اهمیت ، انواع کارآفرینی ، ویژگی های کارآفرینان و … پرداخته شده می باشد ، همچنین در بخش دوم تعاریفی از انگیزه وابستگی و ابعاد آن بحث شده می باشد و در نهایت در بخش آخر به پیشینه پژوهش که نتایج بعضی تحقیقات کارآفرینی می باشد ، آمده می باشد .


[1]Yi Feng Chen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت