سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه محققین در سازمان های گوناگون و در زمینه های مختلف با تمرکز بر یک موضوع خاص و گرد آوری نمونه و مشاهدات خود از جامعه ی آماری مورد نظر، با بهره گیری از روش ها و فنون آماری به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداخته و از نتایج به دست آمده برای حل معضلات و مسائل بهره گیری می کنند و یا بر دانش بشری در این زمینه می افزایند (فولادوند، 1390، ص 79). هر پژوهش، فرایندی علمی و ارزشمند می باشد که طی آن محقق کوشش می کند تا برای یک مسأله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای اقدام، راهکاری بیابد (خاکی، 1390، ص 155). دیویی[1] پژوهش را چنین تعریف کرده می باشد که پژوهش عبارت می باشد از تغییر کنترل شده ی یک جایگاه غیر ثابت یا نا معین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط، کاملاً معین و ثابت می باشد و در وضعی قرار دارد که عناصر جایگاه اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند (دلاور، 1391، ص 30). در این فصل در مورد روش پژوهش، منابع جمع آوری اطلاعات و نحوه ی گرد آوری اطلاعات بحث می کنیم. همچنین فرایند پژوهش، جامعه ی آماری و نحوه ی نمونه گیری مورد مطالعه قرار می گیرد و بعد از روایی و پایایی پرسشنامه به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم.

3-2) فرایند اجرای پژوهش

در این پژوهش بر اساس مسأله ی اظهار شده و مرور بر ادبیات موضوعی بر اساس روش قیاسی، متغیرهای پژوهش، تعیین و فرضیه ها مشخص شدند. پس از آن برای اندازه گیری متغیرهای تعیین شده اطلاعات مورد نظر به وسیله ی پرسشنامه و به صورت میدانی از مصرف کنندگان برندهای لوازم خانگی در استان گیلان جمع آوری گردید و با بهره گیری از نرم افزارSPSS  و LISREL  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان به آزمون فرضیه ها اقدام گردید.

 

3-3) روش اجرای پژوهش

این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و به روش توصیفی می باشد. هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان، جهت طراحی استراتژی های مناسب برای ارتقای تعهد برند با تأکید بر شخصیت برندها می باشد. این پژوهش از لحاظ روش اجرا بر اساس مدل علّی می باشد که به مطالعه وجود یا عدم وجود ارتباط میان متغیرهای پژوهش می پردازد.

 

3-4) جامعه و نمونه ی آماری

با مشخص کردن جامعه ی آماری، حجم نمونه به دست می آید. جامعه ی آماری مجموعه ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی می باشد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (خاکی، 1390، ص 250). جامعه ی آماری پژوهش حاضر مصرف کنندگان لوازم خانگی در استان گیلان با برندهای مختلف(ال جی،       سامسونگ، سونی، پارس خزر، هیتاچی، هیمالیا، امرسان، صنام، ارج، الکترو استیل، دوو، مجیک،      سانی، تفال، آزمایش، بوتان، کن وود، بوش، براون، دلونگی) می باشند. نمونه عبارت می باشد از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگ تر انتخاب می گردد به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه ی بزرگ تر باشد. نمونه گیری فرایندی می باشد که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه ی بزرگ تر که از آن انتخاب شده اند باشند (خاکی، 1390، ص ص 251-250). در این پژوهش برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری در دسترس بهره گیری شده می باشد.

[1] Jhon Dewey

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.