عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

– جهت استقرار ساختمان

یکی از مهمترین عواملی که در شکل گیری فضاهای مسکونی تاثیر می گذارد، جهت استقرار ساختمان می باشد. در تعیین جهت استقرار مناسب برای ساختمان همواره بایستی به عواملی زیرا دسترسی، شیب و توپوگرافی زمین، ارتباط با ساختمانهای اطراف، اشراف، چشم انداز و بالاخره شرایط اقلیمی محل مورد نظر توجه داشت هر چه شرایط اقلیمی وخیم تر باشد این نیاز ضروری تر می باشد و جهت انتخابی بایستی جوابگوی بیشتر نیازها باشد (رازجویان، ۱٣٧۶). تأثیر هر یک از عناصر اقلیمی مختلف در تعیین جهت استقرار ساختمان با در نظر داشتن شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی گوناگون متغیر می باشد. در مناطق گرم هدف پرهیز از کسب حرارت ناشی از تابش آفتاب در مواقع گرم می باشد. در مناطق مرطوب هدف حداکثر بهره گیری از وزش بادهای محلی در خنک کردن فضاهای داخلی می باشد. در شرایط اقلیمی خاص گنبد با در نظر داشتن نیازهای حرارتی ساختمان و امکانات طبیعی موجود می توان تعیین جهت استقرار ساختمان را به ترتیب اولویت به تبیین زیر مشخص نمود:

۱ – کسب حداکثر انرژی خورشید در مواقع سرد و حداقل انرژی در مواقع گرم سال.

٢ – جلوگیری از تاثیر بادهای سرد و اتلاف حرارت در زمستان و بادهای گرم همراه با گرد و غبار در تابستان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٣ – جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به فضاهای داخلی در مواقع گرم.

سپس با در نظر داشتن اولویت های ذکر گردیده به مطالعه جهت بهینه استقرار ساختمان در ارتباط با تاثیر تابش آفتاب و وزش بادهای محلی می پردازیم.

۶-۵-۱- جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب

همانگونه که فصول مختلف سال در نتیجه تغییر محور زمین نسبت به خورشید از یکدیگر متمایز هستند، جهت استقرار یک ساختمان نیز تحت تاثیر مقدار انرژی تابیده شده به دیوار های آن در ساعات مختلف تغییر می کند. اهمیت تابش آفتاب در طراحی اقلیمی به نوع اقلیم منطقه و فصول سال بستگی دارد. در شرایط سرد، حداکثر انرژی خورشیدی مورد نیاز بوده و ساختمان بایستی در جهتی قرار گیرد که بیشترین تابش آفتاب را دریافت نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه