عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

در طراحی معماری اقلیمی اولویت با شرایط تابستان می باشد.

براساس نتایج بدست آمده از شاخصهای ماهانی، گیونی، الگی، پن واردن مشخص گردید که روز و شب های  ۵ ماه از سال (دی، بهمن، اسفند، آبان و آذر) سرما حاکم می باشد و فقط دو ماه تیر و مرداد گرم می باشد. و روز دو ماه فروردین و مهر در آسایش قرار دارد. از طرف دیگر با در نظر داشتن نمودار محدوده آستانه های حرارتی مشخص گردید که در 52 درصد از مواقع سال مشکل سرما هست. و هدف از طراحی اقلیمی در شهر گنبد کاووس جلوگیری از نفوذ آفتاب در مواقع گرم و کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد می باشد. پس با در نظر داشتن اینکه در گنبد مشکل سرما هست اولویت طراحی با شرایط زمستان می باشد یعنی بایستی ساختمانها به گونه ای طراحی شوند که بیشترین سازگاری را با وضعیت سرمای زمستان داشته باشند یعنی طوری باشند که در زمستان بیشترین نور خورشید را دریافت کرده و از ورود بادهای سرد زمستانی جلوگیری گردد تا بتوانند شرایط آسایش را برای ساکنین خود فراهم کنند. پس با در نظر داشتن این موارد فرضیه دوم رد می گردد.

با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده در این پژوهش پیشنهادات زیر برای طراحی سکونتگاهها در شهر گنبد کاووس ارائه می گردد:

-استقرار ساختمانها در جهت بهینه جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق.

-بهره گیری از مصالح ساختمانی با ظرفیت بالا.

– فرم کالبدی ساختمان و الگوی اشغال زمین به گونه ای باشد که سازگاری کامل با جذب حداکثر تابش در فصل سرد را داشته باشد.

-بهره گیری از پنجره های با ابعاد متوسط با جداره های کنترل شده و نصب آنها در ضلع شمالی و جنوبی بنا.

-بهره گیری از انواع پرده ها و دریچه های پشت پنجره به مقصود جلوگیری از اتلاف حرارت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه