تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

حداکثر زاویه تابش و جهت تابش در ظهر هر ماه نظاره می گردد. بر طبق این جدول در گنبد کاووس در اعتدالین (مهر و فروردین) خورشید ساعت ۶ صبح از مشرق طلوع می کند. و هنگام ظهر به اوج خود با زاویه تابش ۵٣ درجه می رسد و بعد از ظهر ساعت ۱٨ در سمت مغرب غروب می کند. به این ترتیب در اعتدالین خورشید یک قوس ۱٨٠ درجه ای را در مدت ۱۲ ساعت طی می کند. با نزدیک شدن به فصل تابستان به زاویه ارتفاع خورشید افزوده می گردد به طوری که به بالاترین مقدار ممکن در انقلاب تابستانی با مقدار ٧۶ درجه و ۵ دقیقه می رسد. در این روز خورشید یک قوس ۲٣۲ درجه ای در مدت ۱۴ ساعت از شمال شرق به شمال غرب طی می کند. بعد از انقلاب تابستانی به تدریج از ارتفاع خورشید کاسته می گردد تا اینکه درانقلاب زمستانی به حداقل مقدار خود می رسد (با زاویه تابش ۲٩ درجه و ۵ دقیقه). در این زمان خورشید حدود ساعت ٧ و ۱۵ دقیقه از جنوب شرق طلوع و در ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه در جنوب غرب غروب می کند. ملاحظه می گردد که در منطقه گنبد کاووس زاویه تابش نوسانات زیادی دارد.

از دیگر عوامل موثر بر اندازه انرژی دریافتی تعداد ساعات آفتابی می باشد. اندازه ساعات آفتابی با در نظر داشتن فصول مختلف نوسانات زیادی دارد طوریکه میانگین بیشترین ساعات آفتابی با ۶.۲٧۱ مربوطه به ماه ژوئن، سپس ماههای آگوست و جولای (٩.٢٧٠، ۵.۲۶۱) در رتبه های بعدی قرار دارند. و میانگین کمترین ساعات آفتابی با ۱.۱۴٧ مربوطه به ماه فوریه و ماههای ژانویه و دسامبر (٧.۱۴٧، ٩.۱۴٧) دررتبه های بعدی قرار دارند. از نظر میانگین ساعات آفتابی در روز باز ماه ژوئن با میانگین ٩.۱٠ ساعت، بیشترین ساعات آفتابی و ماه دسامبر با میانگین ٨.۵ ساعت، کمترین ساعات آفتابی را دارا می باشد. براساس ردیف ششم جدول ماههای ژوئن، جولای، آگوست با حداکثر ساعات آفتابی ممکن طولانی ترین روزها و ماههای ژانویه، فوریه، دسامبر با حداکثر ممکن ٣٠.٩، ۱٠، ۱٠ کوتاهترین روزها را دارا هستند.که در جدول شماره (٣ – ۱۱) به خوبی نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه