عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  مطالعه وضعیت باد[1] در ایستگاه گنبد

باد یک پارامتر برداری می باشد که دارای جهت و سرعت می باشد و به دلیل اختلاف فشار به وجود می آید. باد در روی زمین عامل مهمی برای تبادل گرما، رطوبت و غیره می باشد. این امر از لحاظ اقلیمی در فراهم آوردن آسایش بشر یا اختلال در آن چیز که از لحاظ راحتی رفتار و چه از لحاظ گرمایی، در محیط بیرون و درون ساختمان تأثیر مهمی دارد (رازجویان، ۱٣٧٩). در مطالعات مربوط به طراحی اقلیمی باد غالب و نائب غالب برای کلیه ماههای سال شناسایی و مورد مطالعه قرار می گیرند. باد غالب بادی می باشد که از میان کلیه بادهای منطقه، در مقطع زمانی مورد نظر طراح، بیشترین تواتر را از سوی معین به خود اختصاص می دهد. باد نائب غالب نیز بادی می باشد که تواتر آن از سویی معین در مقطع زمانی مورد مطالعه، بعد از باد غالب قرار دارد. به گونه کلی گنبد در مسیر چندین باد قرار گرفته می باشد که هر یک تاثیر خاص و متفاوتی در زندگی دارند. دسته اول بادهایی سرد و خشک که از شمال شرق به جنوب غرب می وزند و از سیبری منشاء می گیرند این جریان در زمستان ها عامل سردی هوا، ریزش برف، پدید آمدن یخبندان می گردد و در اصطلاح علمی به ” سورتوک ” معروف می باشد. دسته دوم جریاناتی هستند که از غرب و جنوب غرب به شرق و شمال شرق می وزند و منشا مدیترانه ای و اطلس شمالی دارند که حامل رطوبت بوده و ابرهای باران زا را در سطح منطقه پراکنده می سازند به همین جهت اندازه رطوبت از غرب به شرق کاهش می یابد این بادها به بادهای غربی معروف می باشند. دسته سوم جریانی به نام ” خوشاباد ” یا ” خشک باد ” می باشد که از طریق دره های جنوب شرق استان (حد فاصل آزاد شهر تا جنگل گلستان) و در جهت جنوب شرق به شمال غرب (بادهای گرم و خشک) که غالبا در فصول پاییز و زمستان می وزد. بدیهی می باشد وزش باد های غالب در سمت و جهت توسعه سکونتگاههای شهری تاثیر دارد (ساری خانی، سحر. پایان نامه دانشکده معماری پیام نور “مرکز گنبد کاووس ” ، دانشگاه پیام نور، صص ۶- ۱۲، ۱٣٨٩). این بادها و نحوه پی بردن به آنها از داده های آماری ایستگاه سینوپتیک گنبد کاووس در طی دوره آماری ۲٠ ساله (۲٠۱۲ – ۱٩٩٣) مورد مطالعه قرار گرفتند. این اطلاعات در جدول (٣ – ۱۲) و گلبادها نشان داده شده می باشد.

 

 

[1] – Wind

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه