تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه بندی اقلیمی گنبد

از زمان های گذشته نیاز بشر به شناخت نواحی جغرافیایی، انگیزه جهت تفکیک مناطق گوناگون به بخش های مستقل از یکدیگر بر اساس چند فاکتور مفروض گردید. طبقه بندی اقلیمی نیز یکی از انواع سیستم های طبقه بندی می باشد. مقصود از هر سیستم طبقه بندی اقلیمی به دست آوردن شکل موثری از اطلاعات ساده شده می باشد که منجر به تشریح و تعیین حدود انواع اقالیم به اشکال عدد یا تجربی می گردد (فریفته، ۱٣۶۶). تا کنون طبقه بندی های اقلیمی متعددی ارائه شده که هر کدام از درجه و اهمیت خاصی برخوردار هستند. از بین این سیستم های موجود یکسری به حدی گسترده شده اند که ممکن می باشد سیستم های استاندارد نامیده شوند. سیستم های طبقه بندی شده کوپن، آمبرژه، دمارتن و . . . مانند این سیستم ها می باشند. اینک در ذیل به صور اجمالی به مطالعه تیپ اقلیمی گنبد براساس دو نوع از طبقه بندی ها می پردازیم.

٣-۶-۱- تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن

برای تعیین نوع اقلیم شهر از روش کوپن بهره گیری شده می باشد، طبقه بندی اقلیمی کوپن براساس بارش و میانگین دمای ماهانه و سالانه انجام شده می باشد با در نظر داشتن طبقه بندی آب و هوایی کوپن شهر گنبد دارای اقلیم  Csa (مدیترانه ای) می باشد (نگارنده). این آب و هوا در حاشیه مراکز پرفشار جنب حاره ای به وجود می آید. در فصل تابستان به علت حرکت ظاهری خورشید و فاصله گرفتن آن از خط استوا، مراکز پرفشار جنب حاره ای نیز به طرف قطب کشیده می شوند و ناحیه بین ۲٠ تا ۴٠ درجه عرض جغرافیایی را فرا می گیرند. در نتیجه هیچ نوع حرکت صعودی در منطقه اتفاق نمی افتد و در بیشتر مدت تابستان، شرایط خشکی به وجود می آید. در فصل زمستان مراکز پرفشار جنب حاره ای به طرف استوا کشیده می شوند و راه برای ورود بادهای غربی به این نواحی باز می کنند. به این ترتیب مسیرهای سیکلونی بسیار وارد منطقه می شوند و با خود توده های هوای اقیانوس قطبی و قاره ای قطبی را می آورند که بارشهای زمستانی ایجاد می کند (علیجانی، بهلول، محمد رضا، کاویانی. مبانی آب و هواشناسی، ص ٣٧٧ ، ۱٣٨۵).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه