عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

نمودار (۴ – ۴) نمودار پن واردن فصل پاییز

در فصل پاییز در شرایط آفتاب مهر ماه کاملا خارج از منطقه آسایش قرار دارد، آبان ماه صبح تا ساعت ۱۱ با پوشش مناسب فصل شرایط آسایش فراهم بوده  و نیمروز خارج از منطقه آسایش می باشد آذر ماه از ساعت ۱۱ به بعد به شرط وزش باد بسیار کند، در محدوه آسایش می باشد. در شرایط سایه، مهر ماه از صبح تا ۱٠ در آسایش و بقیه ساعات روز خارج از منطقه آسایش قرار دارد. آبان ماه از ساعت ۱٠ تا ۱٣ ظهر در آسایش و بقیه ساعات روز خارج از آسایش می باشد. آذر ماه در بعد ظهر تا غروب به شرط پوشش مناسب فصل در محدوده آسایش قرار دارد. پس نتیجه می گیریم با در نظر داشتن سرمای گنبد کاووس در ماههای سرد سال به شرط وجود آفتاب و عدم جریان محسوس هوا راحتی نسبی احساس خواهد گردید. و بیشتر شرایط آسایش در فصل بهار و پاییز فراهم می باشد و فصل تابستان به غیر از شهریور ماه، خارج از منطقه آسایش می باشد پس در طراحی فضاهای آزاد آفتابگیر بودن مکان و دور بودن از جریان بادهای نامطلوب در نظر گرفته گردد.

۴-٢-۲- شاخص الگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخص الگی نیز یکی دیگر از روشهایی می باشد که در تحلیل وضعیت حرارتی فضاهای آزاد در ارتباط با آسایش بشر بکار گرفته گردید. با انتقال حدود نهایی شرایط حرارتی ماههای سال بر روی جدول بیوکلیماتیک وضعیت حرارتی گنبد از نظر آسایش بشر در فضاهای باز مورد مطالعه قرار گرفت. نمودار (۴ – ۵)  وضعیت آسایش را در ایستگاه گنبد بر حسب شاخص الگی نشان می دهد. در این نمودار محور افقی نماینگر رطوبت نسبی و محور عمودی نیز نماینگر دمای هوای خشک می باشد و منطقه آسایش در وسط نمودار تعیین شده می باشد حد پایین منطقه بیانگر وضعیتی می باشد که از آن به پایین نیاز به تابش هست و حد بالای منطقه آسایش، نیاز به وزش هوا با در نظر گرفتن شاخص رطوبت برای کسب آسایش می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه