تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

در فصل بهار، روز آوریل در محدوده آسایش زمستانه، با رطوبت و دمای قابل قبول می باشد (حداکثر دما ٢٢ و حداقل رطوبت نسبی ۶.۵٧) با این حال شب آوریل در پایین منطقه آسایش قرار دارد (سرد) و به گونه متوسط نیاز به ۵٠ کیلو کالری انرژی در ساعت دارد. به اظهار ساده زیرا در پایین خط سایه قرار دارد نیاز به تابش خورشید و گرمای حاصل از آن دارد. در فصل پاییز، روز ماه اکتبر در محدوده آسایش تابستانه قرار دارد و شب آن در منطقه سردسیر قرار دارد و نیاز به ۵.٣۶ کیلو کالری انرژی در ساعت دارد.

روز و شب سه ماه زمستان و دو ماه پاییز (ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر، دسامبر) پایین تر از حد آسایش قرار دارند و از وضعیت هوای سردی برخوردارند که مانع احساس آسایش فرد می گردد پس شب ژانویه، فوریه، دسامبر به انرژی بیشتر از ٧۵ کیلو کالری در ساعت نیاز دارند و شب مارس و نوامبر به گونه متوسط به ٧٠ و ۵.۶٣ کیلو کالری انرژی و گرما نیاز دارند.

ماه می در روز نزدیک منطقه آسایش و در شب در منطقه سردسیر و نیاز به ٢۵ کیلوکالری انرژی در ساعت قرار دارد. روز ماه ژوئن در مرز احساس آسایش در برابر باد قرار دارد و شب در مرز منطقه آسایش زمستانه قرار دارد ماه سپتامبر در روز در منطقه آسایش در صورت وزش باد (جریان هوا ٣ متر بر ثانیه) قرار دارد و شب بین منطقه سردسیر قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه