تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

برای ماههای (ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر، دسامبر) شاخص A3 مشخص گردید پس شاخص شرایط سرما بر محیط حاکم می باشد و دمای روز از حداقل دمای محدوده آسایش در شاخص ماهانی پایین تر بوده، در نتیجه سرمای محیط ایجاد ناراحتی می کند و تنها راه مقابله با آن بهره گیری از انرژی در جهت گرمایش فضاهای داخل ساختمان خواهد بود به گونه کلی ماههایی از سال که وضعیت حرارتی سرد دارند از نظر شاخص خشکی غیر از گروه A3 قرار می گیرند.

برای ماه آوریل شاخص H2 مشخص گردید که این شاخص نماینده روزهای مطبوع با (گروه رطوبت نسبی ۴) می باشد که جریان هوا در داخل ساختمان مطبوع می باشد.

در مرحله نهایی تعداد ماههای را که براساس شاخص خشکی ( A) و رطوبت ( H) مشخص شدند وارد جداول پیشنهادات مقدماتی و پیشنهادات جزیی ساختمان نموده و به تجزیه و تحلیل با در نظر داشتن شاخص های حاصله می پردازیم.

نتایج حاصل از جدول پیشنهادات مقدماتی و جزئیات معماری ماهانی برای ایجاد شرایطی کم و بیش مطلوب و دلپذیر براساس وضعیت حرارتی و رطوبتی به تبیین ذیل می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱شیوه استقرار ساختمان: از نظر شیوه استقرار ساختمان ها بهتر می باشد که ساختمان ها در جهت شمالی – جنوبی با کشیدگی در راستای شرقی غربی باشند. یعنی به گونه ای باشد که از نظر افقی فضای بیشتری داشته باشد تا بتواند انرژی بیشتری از خورشید را جذب کند تا تبادل حرارتی بین شب و روز مستقر گردد. همانطور که ملاحظه گردید در5 ماه (می، ژوئن، جولای، آگوست، سپتامبر) از سال انباشت گرما در جدار ساختمان ضروری می باشد. پس حداقل در نیمی از سال به انرژی تابشی خورشید جهت گرمایش منزل در اوقات سرد شبانه روز نیاز می باشد. برای اینکه بتوان این تابش مستقیم خورشید را به خوبی دریافت نمود بهتر می باشد دیوارهای ساختمان بیشتر در معرض تابش خورشید قرار بگیرند. پس بهتر می باشد امتداد ساختمان ها در جهت شرقی –  غربی  قرار گیرند تا ساعات بیشتری در معرض تابش خورشید قرار گیرد تا بتوان این انرژی را در طول روز در دیوارها ذخیره نمود تا در طول ساعات شب و اوایل صبح که دمای اتاق به حد پایین آسایش نزول می کند با انتقال این گرما به داخل اتاق ها ضمن گرم کردن اتاق نیازی به گرمایش مکانیکی و صرف هزینه نباشد. پس بهتر می باشد در شهر گنبد ساختمانها غربی – شرقی ساخته شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه