عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی شماره (٧)

الگوی شماره ٨:

الگوی حیاط مرکزی، چهار طرف ساختمان بنای حیاط مرکزی در قطعات بزرگ با شکل نزدیک به مربع قابل پیشنهاد می باشد. ساختمان از درون دارای چهار نمای اصلی می باشد که در چهار جهت مختلف جغرافیایی قرار دارد. از نظر عملکرد اقلیمی، چنین الگویی در موردی قابل پیشنهاد می باشد که نمای مختلف دارای ارزش متفاوتی باشند یا امکان تغییر فصل محل زندگی وجود داشته باشد. زیرا نماهای مختلف در فصول مختلف عملکرد متفاوتی دارند. عملا تعیین جهت استقرار برای این الگو در صورت هم ارزش بودن نماها بی معنی می باشد، ساختمان حیاط مرکزی، الگویی کاملا آشنا در بافت قدیمی شهرهای ایران می باشد. در این الگو ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات و نحوه مالکیت آن از نظر محرمیت اهمیت دارد

در مجموع با در نظر داشتن محدودیت زمین گنبد کاووس و کم بودن سطح زیر بنا، امکان مانور کامل وجود ندارد. از طرف دیگر ارائه خانه هایی به اصطلاح “چند کله ای” (مساکنی که دارای اتاق هایی در اطراف حیاط برای بهره گیری در زمستان و تابستان باشد) وجود ندارد ( رازجویان، ۱٣٧۶). پس با در نظر گرفتن این محدودیت ها بایستی مناسب ترین الگوی اشغال زمین را برگزید. مجموع الگوی اشغال زمین یا نحوه قرار گرفتن ساختمان در قطعه زمین و فرم کالبد ساختمان، بافت مجموعه ساختمانی را مشخص می کنند. از چندین مورد الگوی اشغال زمین یک مورد با شرایط منطقه بیشتر سازگاری دارد. بعضی از روش ها علاوه بر اینکه از لحاظ اقلیمی با منطقه سازگاری ندارد با در نظر داشتن پایین بودن سطح زیر بنا قابل اجرا نیست. و از بین این الگوها بهترین الگو، الگوی شماره (٣) می باشد. با این الگو امکان ایجاد بافت فشرده و متراکم برای ساختمان فراهم می گردد. با در نظر داشتن اینکه ساختمان دارای نمای شمالی – جنوبی می باشد برای بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش فضاها در مواقع سرد لازم می باشد که بخش اعظم ساختمان در محور شرقی – غربی کشیدگی داشته باشد. در این الگو ساختمان دارای یک نمای اصلی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه