عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی شماره ۶:

ساختمان دو طرفه مجزا، به گونه مجزا در دو طرف زمین مورد نظر قرار گرفته می باشد. هر یک از قسمت های این ساختمان مانند ساختمان یک طرفه اقدام می کند، پس مورد یاد شده در مورد ساختمان یک طرفه در مورد هر یک از قسمت های این الگو صادق می باشد. در ارتباط با مساحت سطوح خارجی و نسبت سطح به حجم و همچنین کنترل تابش آفتاب و تعیین جهت استقرار ساختمان، این الگو مشابه الگوی دو طرفه اقدام می کند. در مواردی که زیر بنای کافی هست، می توان فضاهای جداگانه برای بهره گیری در فصول مختلف سال پیش بینی نمود. با در نظر داشتن خصوصیات این الگوی بسیار مناسبی می باشد. این الگو در شهر گنبد کاووس در بعضی از بافت های قدیم دیده می گردد

الگوی شماره (6)

الگوی شماره ٧:

ساختمان (U) شکل، علیرغم سه نمای مختلف در این الگو نیز نمی توان جریان هوای مناسبی در فضاهای داخلی ایجاد نمود. در صورتی که در نما یا نماهای مشرف به خارج (کوچه ها) بازشوهایی پیش بینی گردد مشکل ایجاد جریان هوا در فضاهای داخلی بر طرف خواهد گردید. اما در این حالت کل مساحت سطح خارجی ساختمان و در نتیجه نسبت سطح به حجم هر یک از ساختمانها و کل مجموع ساختمانی بسیار کم خواهد گردید. نماهای مختلف یا قسمت های مختلف چنین الگویی باعث ایجاد سایه متقابل بر روی یکدیگر می شوند به همین دلیل این الگو از نظر کنترل سطوح خارجی پیش روی تابش آفتاب الگوی مناسبی می باشد. کلیه نمای اصلی این نمونه معطوف به حیاط مرکزی هستند و فرم این ساختمان اصولا درونگرا می باشد. وجود سه نما در این الگو، تعیین جهت مناسب برای هر سه نما را عملا غیر ممکن می سازد و جهت مناسب در آن بستگی به نحوه توزیع فضاهای داخلی و زمان بهره گیری از آنها دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد