عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

آب و هوا (اقلیم)

آب و هوا ترکیبی از عناصر و عوامل اقلیمی می باشد که در طول زمان شرایط طبیعی و منظره خاصی را برای هر منطقه به وجود می آورد. آب‌ و هوای‌ این‌ شهرستان‌ در ارتفاعات‌ جنوبی‌ (آزاد شهر و رامیان) معتدل‌ وکوهستانی‌ و در کوهپایه‌ها و قسمت‌های‌ جنوبی ‌جلگه‌ها معتدل‌ مرطوب‌ می باشد، اما‌ در شمال‌ گرگان‌ رود (به سوی مرز ترکمنستان) به‌ نیمه‌ بیابانی‌ و نیمه‌ خشک‌ تبدیل‌ می گردد. اندازه بارندگی آن هم از جنوب به شمال و از شرق به غرب کاهش می‌یابد. با در نظر داشتن شرایط خاص از نظر توپوگرافی و محدود شدن شهرستان توسط سلسله جبال البرز و همچنین تاثیرپذیری این منطقه از عوامل دیگر مانند نزدیکی نسبی آن به دریای خزر و صحرای ترکمنستان و نیز اثر پذیری از توده های غربی (مدیترانه ای) و هوای سرد سیبری از جانب شمال و شمال شرقی تنوع اقلیمی محسوس قابل نظاره می باشد. به دلیل کمبود ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک موجود در آن اکتفا شده می باشد، اگر چه داده های این ایستگاه را نمی توان به کل قلمرو جغرافیایی شهرستان به ویژه ناحیه خشک شمالی آن تعمیم داد، ذیلا به تبیین عناصر اقلیمی این ایستگاه می پردازیم.

توده های هوا

توده های هوایی که حوزه مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار می دهند به تفکیک فصول می توان چنین اختصار نمود:

۱ – در زمستان ها برای قطبی از مبدا سیبری، بحری قطبی از غرب و شمال غرب، مدیترانه ای از محور غربی و ندرتا تردد پیکال بری از جنوب از مبدا عربستان تا صحرا.

۲ – در تابستان ها تروپیکال بری از مرکز ایران و یا جنوب غربی، بحری تروپیکال از اقیانوس اطلس و مدیترانه، بحری قطبی از طریق دریای سیاه و خزر، بری قطبی از قطاع شمالی (مرادی، عافیه. ۱٣٨٩. صص ۴٧ –۴٨).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد