سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2 مفهوم بازار

بازار از نظر علمی به معنی محل تجمع عده ای از مصرف کنندگان می باشد که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله یا پول مشترکی در داد وستدهای خود بهره گیری می کنند. در این فرایند مصرف کنندگان مایل به رفع نیازهای خود هستند. بدین ترتیب اگر عنصر نیاز مشترک یا تمایل به رفع نیاز وجود نداشته باشد، عملاً بازاری شکل نخواهد گرفت. برای تشکیل هربازار بایستی چهار عامل زیر وجود داشته باشد:

1- مصرف کننده یا تقاضاکننده؛

2 – نیاز یا احتیاج؛

3 – قدرت خرید؛

4 – عرضه کننده یا تولیدکننده.

بازار به مفهوم رایج خود محل تلاقی عرضه و تقاضا می باشد و باتوجه به پایه های اصلی تقاضا یعنی وجود نیاز، وجود قدرت خرید و بالاخره تمایل به اختصاص قسمتی از درآمد یا پول فرد برای تملک کالا، متوجه می شویم که همان عناصر چهارگانه بازار در تعریف دوم نیز هست.

2-3 فروشگاههای زنجیرهای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک فروشگاه زنجیره ای از چندین فروشگاه خرده فروشی تحت مالکیت مشترک و متمرکز تشکیل می گردد. وظایف و کارکردهای اصلی یک فروشگاه زنجیره ای (خرید تبلیغات، اجاره و …) توسط یک واحد فرماندهی مرکزی یا یک مدیریت مرکزی کنترل می گردد. فروشگاههای زنجیره ای یکی از این نهادهای توزیع می باشد که پس از پیدایش مسیری اگر چه غیر یکنواخت، اما تکاملی را طی کرده می باشد، به طوری که فروشگاه های زنجیره ای کنونی ترکیبی از انواع روش های جدید توزیع می باشد. این واحدها درک کرده اند که از شکست در تطابق با شرایط جدید بایستی عبرت گرفت. به همین مقصود آن ها دارای بخش های برنامه ریزی هستند که در این بخش ها، کارشناسان مربوط، سرگرم تجزیه و تحلیل حوادث اقتصادی، عادات مردم، سلیقه ها و الگوهای متغیر زندگی هستند. واحدهای زنجیره ای به تبع برنامه ریزی درازمدتشان، در تأمین نیازها و حوایج آتیه نسبت به اکثر خرده فروشی ها، در وضعیت و آمادگی بهتری قرار دارند. فروشگاه های زنجیره ای به علت قدرت اقتصادی و سازماندهی متمرکزشان، درتبلیغات برای محصولاتشان، مزیت منحصر به فردی دارند و قادرند پیام هایشان را ازطریق روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و … به مصرف کننده برسانند.در سال های اخیر، فروشگاه های زنجیره ای رشد سریعی داشته و چند سالی می باشد که جزء اولویت های اساسی وزارت بازرگانی در حوزه اصلاح نظام توزیع، قرار گرفته اند. پس از دوره سازندگی و به دلیل وجود معضلات فراوان در بخش توزیع کالاها که بیشتر متاثر از دو عامل وضعیت نابسامان اقتصادی و ساختار نامناسب نظام سنتی توزیع بود، دولت بر آن گردید تا با راه اندازی فروشگاه های جدید زنجیره ای، وضعیت توزیع را در کشور بهبود بخشد و از آشفتگی در بازار جلوگیری کند. اما به رغم کوشش های انجام شده، به علت فقدان بینش کافی نسبت به چگونگی اداره این فروشگاه و عوامل اثرگذار بر موفقیت آن ها، این واحدها توفیق چندانی در نیل به اهداف تعیین شده، نداشته اند(رنجبریان و همکاران ،1391 ،2).

2-4 بازایابی تعاملی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.