سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی(روان شناختی ) فرد کارآفرین :

یکی از رویکردها برای مطالعه کارآفرینی و شناسایی کارآفرینان ، استناد به خصایص رفتاری آنهاست که از آن با عنوان رویکرد ویژگی ها یا خصایص نام برده می گردد . از این منظر ، افراد کارآفرین از ویژگی های شخصیتی خاصی برخوردارند که مخاطره پذیری[1] (اعتدال) ، نوآوری و خلاقیت ، مسئولیت پذیری ، داشتن عزت و اعتماد به نفس ، خواهان تکریم ، منزلت و شهرت اجتماعی ، خواهان آزادی و ابتکار اقدام ، توانایی برقراری ارتباطات قوی با دیگران ، واقع گرایی ، هدف گرایی ، آرزومندی ، توفیق طلبی و رشدگرایی ، قدرت طلبی ، تهاجمی بودن ( اندیشه و رفتار آوانگارد گونه ) ، ظرفیت راهبردی ، تحمل ابهام و عدم قطعیت ، توانایی واکنش به مسائل و معضلات ، پر انرژی ، انگیزه مندی ، خوش بینی ، نوع دوستی ، متعهد بودن ، استقلال طلبی و گرایش به ارزشهای شخصی ، خواهان شناخت و کسب مهارت و دانش فنی و داشتن مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی های این افراد می باشد . ( شریف زاده ، 1391 ) همچنین به عقیده مک کلند کارآفرینان  دارای ویژگی هایی از قبیل اصالت و نوآوری ، ریسک گریزی متوسط ، پذیرش مسئولیت فردی ، آگاهی از نتیجه روش خود و برنامه ریزی بلند مدت می باشند  ( سانچز کانیزار[2] ، 2010 ) همچنین بروکهاس و هوروپتز[3] عقیده دارند که علاوه بر ویژگی های شخصیتی ، ویژگی های تجربی و سابقه ( پذیرش الگوی تأثیر ، نارضایتی شغل ) و جمعیت شناختی ( سن ، تحصیلات ، خانواده و کودکی ) نیز مورد توجه می باشد . ( تجاری ، 1385 ) یک فرض کلیدی این می باشد که کارآفرین موفق دارای بعضی ویژگی های منحصر بفردشخصیتی و قابلیت هایی هستند که می توانند طرفداری ارائه دهندگان منابع را جلب نمایند . (ان جی[4] ، 2010 ) به گونه سنتی کارآفرین به عنوان یک فرد که رفتارهایش براساس ویژگی های ذاتی و نه عوامل خارجی تعیین می گردد ، در نظر گرفته می گردد (کارمن[5] ، 2011  ) نیت تنها پیش بینی کننده رفتار می باشد . نیت کارآفرینی برای فهم کارآفرینی پویا ضروری می باشد زیرا نیت ها اولین کلید تاسیس سازمان های جدید می باشد .( دیوونیش[6] ، 2010) کارآفرینان توانایی مقابله موثر با شرایط و یا اطلاعات مبهم ، ناقص ، بدون ساختار ، نامشخص و یا پنهان را دارند ، بدون آنکه به لحاظ روانی احساس ناراحتی نمایند .(علائی ، 1390 )

چهار خصیصه توفیق طلبی ، قدرت طلبی ، رقابت مندی ، ریسک پذیری توجه بیشتری را به خود معطوف داشته می باشد:

2-2-4-1 توفیق طلبی[7] :نیاز و تمایل به پیشرفت و سبقت جستن ، توفیق طلبی نامیده می گردد . افراد توفیق طلب افرادی مسئولیت پذیر بوده که به دنبال اهداف واقع گرایانه و منتظر بازخورد دیگران درمورد عملکرد خود می باشند .

2-2-4-2 قدرت طلبی[8] :قدرت طلبی به مفهوم تمایل به اعمال نفوذ در دیگران و تسلط یافتن بر سایر افراد می باشد.

2-2-4-3 رقابت مندی[9] :رقابت مندی شامل رفتار ادراکات فردی می باشد که بطور قدرتمندی تحت تاثیر حضور یا عدم حضور دیگران می باشد .

2-2-4-4 ریسک پذیری[10] :در واقع ریسک به مفهوم احتمال وقوع پدیده ای خاص در یک زمان مشخص می باشد و دال بر وجود عدم حتمیت و پیامدهای منفی برخاسته از موقعیتی خاص می باشد . ( زمانی ، 1385 ) دیس و لومپکین[11] ریسک پذیری را تصمیم گیری و انجام فعالیت ها بدون اتکا به دانش مشخص و کامل راجع به نتایج احتمالی تعریف کرده اند . ( هادیزاده ، 1388 )

بعضی از برجسته ترین خصوصیات فرد کارآفرین براساس دیدگاه ماریسون[12] در جدول زیر آمده می باشد :

[1]Bearing risk

[2]Sanchez Canizares

[3]Brockhaus & Horwitz

[4]Wilson Ng

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5]Carmen

[6]Devonish

[7]Need For Achivement

[8]Need For Power

[9]Competitive Situation

[10]Risk Taking

[11]Lumpkin & Dess

[12]Morrison

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت