سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

6 شخصی سازی

علیرغم اجماع روی اهمیت مسأله ی شخصی سازی ، هنوز درمورد ی نحوه ی پیاده سازی شخصی سازی و واقعیت آن اختلاف نظر هست. شخصی سازی ، از حیث دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. حوزه ی برجسته ای که در ارتباط با این مقوله مورد مطالعه بوده تکنولوژی ها و تکنیک های شخصی سازی می باشد. برای مثال [1]راماکریشنان در سال2000 سه رویکرد را در تکنیک های شخصی سازی معرفی می کند: تکنیک های مبتنی بر محتوا، تکنیک های مبتنی بر پالایش – تشریک مساعی و سامانه های پیوندی متمرکز بر فرآیندهای اجتماعی. [2]کینگ و دیگران در سال2001 هم برپایه ی چگونگی جمع آوری اطلاعات مشتری، شخصی سازی را به سه دسته ی صریح، ضمنی یا ترکیبی از این دو تقسیم کرده اند(2005,27،Huang &lin) [3]کمبیل و[4] نونزهم آن رویکرد بهره گیری از هوش مصنوعی در نظاره و تحلیل داده های رفتاری و جمعیت شناختی کاربران برای وارد کردن یا اعمال توصیه ها و پیشنهادها معرفی کرده اند. بعضی هم نشان داده اند که رفته رفته کانون توجه شخصی سازی از تکنولوژی به طراحی تعهدات شرکت به ویژه بخش بازاریابی تغییر کرده می باشد. (2005,27،Huang &lin)

وسانن و رائولاس در سال2006 مدل فرآیند شخصی سازی خود را ایجاد و دو نوع از متغیرها را در این فرآیند شناسایی نمودند اشیا و عملیات. عملیات آن چیزی را که در مراحل مختلف فرآیند شخصی سازی انجام می شود، تشریح می نماید و اشیا عناصری را که برای اجرای عملیات لازم هستند تعریف می کند. یک شیء می تواند نتیجه نهایی یک عملیات باشد.  این دسته از اشیا و عملیات همراه با یکدیگر فرآیندشخصی سازی را شکل داده و حلقه های پیوسته می سازند. در این فرآیند پردازش مشتمل بر تجزیه تحلیل ها، داده کاوی، فرق، بخش بندی وهدف گیری می باشد. با در نظر داشتن این تصویر، سفارشی سازی بخشی از فرآیند شخصی سازی می باشد که نقطه ی شروع آن مشتری می باشد( (Vesanen & Raulas,2006,10.

 

[1] Rama kirishna

[2] King

[3] Kambil

[4] Noonzeham

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.