سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریفی از بازاریابی تعاملی

فیلپ کاتلر بازاریابی تعاملی را اینگونه تعریف می کند بازاریابی تعاملی عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت روابط قوی با مشتریان و سایر گروه های ذینفع.یک تعریف جامع از مورگان وهانت در سال1994 اظهار شده عبارتست از: تمامی آن فعالیت های بازار که به سوی ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری مبادلات تعاملی موفقیت آمیز هدایت می گردد. از نظر پورتر بازاریابی تعاملی فرایندی می باشد که به موجب آن خریدار و ارائه کننده روابط موثر، کارا، اخلاقی و مشتاقانه و خوشایندی را مستقر می کنند که این برای هر دو طرف منفعت دارد. ( 2004،Gummson). گرونروس اظهار می کند که اهداف بازاریابی تعاملی، شناسایی، حفظ و افزایش ارتباط با مشتریان و دیگر ذی نفعان به طوریکه اهداف تمام طرفین درگیر تامین گردد می باشد که این از طریق مبادله دو طرف و اقدام کردن به قول های قابل دستیابی است2007) ،Zineldin et al).چنین روابطی اغلب(نه ضرورتا)به صورت بلند مدت هستند برقراری ارتباط با مشتری به دو بخش تقسیم می گردد جذب مشتری و ساختن ارتباط با مشتری 348)،1994، Gronroos).گرونوس در جایی دیگر بازاریابی تعاملی را به عنوان “بازاریابی  به مقصود ایجاد، حفظ و بهبود روابط با مشتریان و سایر گروه های مرتبط با سازمان به شیوه ای سود آور به مقصود تامین اهداف طرفین که چنین ارتباط ای فقط از طریق تبادلات متقابل و پایبندی به تعهدات امکان پذیر می باشد” مطرح کرده است355)،1994، Gronroos). بری و پاراسورمن بازاریابی تعاملی را شامل « کلیه اقدامات مرتبط با جذب، توسعه و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان » (133 ، 1991، Berry & Parasuraman) علیرغم تعاریف ارائه شده از بازاریابی تعاملی، کامل ترین تعریف در این خصوص از سوی مورگان وهانت عبارتست از تمام فعالیت های بازاریابی که مستقیما به ایجاد و توسعه و حفظ مبادلات تجاری منجر می گردد در نتیجه روابط خوب با مشتریان موجب دستیابی سازمانها به مزیت رقابتی و در نهایت، افزایش سود از جانب مشتریان وفادار و کاهش هزینه جذب مشتریان جدید می گردد( 20،1994، Morgan & Hunt). هوگارد و بیجرنیز بازاریابی تعاملی را به عنوان ” رفتار شرکت با هدف ایجاد، حفظ وتوسعه ارتباط با مشتری به گونه سود آور و رقابتی به گونه ای که هر دو طرف سود ببرند ” تعریف نمود ه اند(40،2002،Hougaard, Bjerre) استدلال کردند که مدیریت بازاریابی تعاملی بایستی به سه هدف : مدیریت آغاز روابط با مشتری، حفظ و افزایش روابط موجود و مطالعه زمان پایان دهی به این ارتباط توجه نماید. والف دیگران اظهار داشتند که تفاوت مدت زمان ارتباط مشتریان با یک شرکت، در نتیجه تعداد دفعات مصرف، تجربه محصولات متفاوت و سطوح متفاوت رضایت و وفاداری ناشی از انواع تاکتیک های بازاریابی تعاملی می باشد(35 ، 2001،(Wulf& et al . منافع بازاریابی تعاملی از پشتیبانی مداوم مشتریان وفادار به عنوان یک شریک، که به قیمت در گذار زمان حساس نیستند، حاصل می گردد (2003،   Bowen ,Shoemak) در طی سال های اخیر، اهمیت بازاریابی تعاملی به عنوان یک عامل اساسی برای استراتژی های کسب و کارمطرح گردیده می باشد و می توان دلیل ظهور آن را به عواملی همچون مرزهای مبهم بین بازارها و صنایع، افزایش تکه تکه شدن بازارها، کوتاه تر شدن چرخه عمر محصولات سرعت تغییر الگوهای خرید مشتری و افزایش سطح آگاهی و پیچیدگی های مشتریان ربط داد. مدیریت روابط با مشتری  در صنایع خدماتی به علت های متعدد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. سازمان هایی که به دنبال ارتباط نزدیک با مشتریان هستند، به طرق مختلف می توانند به آن دست یابند. در فرایند ارتباط با مشتری، شناخت مشتری فقط یک مرحله میانی در فرآیند بازاریابی می باشد و هدف نهایی تقویت روابط قوی فعلی و تبدیل مشتریان بی تفاوت به مشتریان وفادارمی باشد. کشور ما که اقتصادی بین سنتی و مدرن دارد و در مرحله گذار واقع شده می باشد، سیستم های اقتصادی متضادی هست. خرده فروشی ها در کشور ساختار و دید سنتی دارند و روش مدرن در چند سال اخیر به کار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن اقتصاد به هم پیوسته ای که کشورها با هم دارند و حضور رو به گسترده شرکت های خارجی در کشور ما اقتصاد و سیستم بازار بلاخص شرکت های خرده فروشی که یکی از آن ها فروشگاه های زنجیره ای می باشد، برای بقا در این فضای رقابتی ناچار به بهره گیری از راه کارهای اثربخش و مدرن می باشد که کوشش های ارتباطی خرده فروشی گزینه قابل ملاحظه ای می باشد که به جنبه های مختلف ارتباط بین مصرف کننده و شرکت می پردازد. (طاهری کیا و مسچی،1391 ،3)

شناخت فضای رقابتی و نیازهای مشتریان و تأثیر به کارگیری تئوری ها در جهت اهداف کاربردی و کسب موفقیت می تواند برای شرکت ها و موسسات خرده فروشی و فروشگاه های زنجیر ه ای و خرده فروشی های مستقیم که نیاز مبرمی به متمایز شدن خدمات و محصولاتشان و جلب نظر و تحت تأثیر قرار دادن توجه و رفتار مصرف کنندگان دارند، کمک نماید و افق روشنی در فعالان این گونه کسب و کار ایجاد نماید. در نتیجه ضرورت پژوهش یافتن راه کارهایی برای اثربخش تر کردن عملیات خرده فروش ها و ارتباط آن ها با مصرف کنندگان با کوشش های ارتباطی کارآمد و موثر و کسب وفاداری پیش روی رقبا و متمایز کردن خدمات در بازار می باشد(طاهری کیا و مسچی،1391 ،4).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.