سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش :

متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته تقسیم می گردد : متغیر مستقل و متغیر وابسته در این پژوهش هم این دو دسته متغیر وجود دارند :

1-7-1 متغیر مستقل :به متغیری گفته می گردد که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می گردد و متغیری می باشد که توسط پژوهشگر اندازه گیری ، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تأثیر یا ارتباط ی آن با متغیر دیگر اندازه گیری گردد . (دلاور ، 1391 ، 37 )  در این پژوهش متغیر مستقل انگیزه وابستگی می باشد . انگیزه وابستگی به معنای میل به داشتن ارتباط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران یا ایجاد و حفظ روابط با دیگرا ن می باشد . انگیزه وابستگی دارای چهار بُعد می باشد که هیل[1] آنها را در یک مقیاس بین فردی توسعه داده می باشد که عبارتند از :  مقایسه اجتماعی ( تمایل به مشارکت در فعالیت ها با دیگران به مقصود مقایسه عملکرد فرد) ، توجه از طرف دیگران ( نیاز به دیده شدن به عنوان مرکز چیزها ) ، طرفداری عاطفی ( نیاز به افراد اطراف در زمان استرس و ناراحتی) و محرک مثبت ( لذت بردن از بودن با دیگران و داشتن دوستی ای نزدیک ) . انگیزه وابستگی و ابعاد آن با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت که از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندی شده بود ، سنجیده شده می باشد .

1-7-2 متغیر وابسته : متغیر وابسته عبارت می باشد از وجه یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده می باشد . متغیر وابسته متغیری می باشد که نظاره یا اندازه گیری می گردد تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم گردد . در این پژوهش متغیر وابسته علاقه به حرفه های کارآفرینی می باشد .همچنین علاقه به کارآفرینی با “توانایی تشخیص ایده” ، “اعتماد به نفس برای ترک شغل در یک سازمان بزرگ و شروع کسب و کار جدید” ، “توانایی خوداشتغالی” ، “توانایی اداره کسب و کار” و “وقت آزاد برای مطالعه و برنامه ریزی کسب و کار خود”  سنجیده می گردد . (دکر و کالو ، 2012 ) علاقه به کارآفرینی و ابعاد آن با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت که از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندی شده بود ، سنجیده شده می باشد .

[1]Hill

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت