سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

 

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.

 

1-6) چهار چوب نظری پژوهش

چهار چوب نظری پژوهش مبنایی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. شبکه ای می باشد منطقی، توصیفی و توسعه یافته مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایند هایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه ی پژوهش شناسایی شده اند. محقق در آغاز بایستی مسأله را شناسایی کند و سپس متغیرهایی را که در آن تأثیر دارند معین نماید. بعد از شناسایی متغیرها بایستی شبکه ارتباطات بین آنها بنا گردد به طوری که بتوان فرضیه های مربوط را ایجاد و سپس آزمون نمود. یک چهار چوب نظری خوب مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد. (خاکی، 1390، ص163) با در نظر داشتن هزینه های بالای یافتن مشتریان جدید، حفظ مشتریان فعلی بسیار مهم می باشد. پس داشتن ارتباط ی عمیق با مشتریان بسیار مهم می باشد که می توان با بهره گیری از اعتبار برند به این هدف دست پیدا نمود. برندها می توانند ویژگی های شخصیتی مشابه بشر به خود بگیرند. شخصیت مناسب برند می تواند فرد را به برقراری یک ارتباط ی عمیق با برند تشویق کند. شخصیت برند یک مجموعه ی منحصر به فرد از وابستگی احساسی و کاربردی می باشد که برند تمایل دارد ایجاد یا حفظ نماید، این وابستگی بیانگر این می باشد که چه برندی در ذهن مشتری بماند و بر تعهد بالقوه نسبت به مشتریان تصریح دارد و بایستی با متغیرهای چرخه ی زندگی برند متناسب باشد. در تحقیقات یاد شده می باشد که شخصیت برند بر عواملی همچون اعتماد، وابستگی و تعهد به برند تأثیر می گذارد(Louis et.al, 2010, P P 114-115).

مدل پژوهش نشان می دهد که ساختار مقیاس اندازه گیری شخصیت برند مطابق با نظریه کلی از شخصیت انسانی و انتقال آن از مفهوم شخصیت به محصول می باشد و به عنوان یک متغیر مستقل اقدام می کند. همچنین اعتماد به گونه قابل توجهی تحت تأثیر تعهد و وابستگی به برند می باشد و وابستگی به برند تأثیر مستقیم بر روی تعهد به برند دارد (Louis et.al, 2010, P 119). مدل این پژوهش بر اساس مطالعات لوئیس و لمبارت[1] و در قالب یک مدل علّی به صورت زیر طراحی شده می باشد.

[1] Cindy Lombart

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.