سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

7 رویکردهای کارآفرینی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ها نشان می دهد در مطالعه کارآفرینی اکثراً سه رویکرد عمده به عنوان مبنای مطالعات مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد :

  • مطاله بر اساس خصوصیات روان شناختی و جمعیت شناختی یا رویکرد شخصی
  • مطالعه براساس ویژگی های رفتاری و فعالیت ها یا رویکرد رفتاری
  • مطالعه براساس عوامل محیطی ( اطرافیان و جامعه ) یا رویکرد محیطی

به تعبیر دیگر در حوزه کارآفرینی چهار رویکرد عمده هست :

رویکرد روانشناسی ، رویکرد جامعه شناسی ، رویکرد بشر شناسی و رویکرد اقتصادی ( دانایی فرد ، 1386)

همچنین یامادا[1] رویکردهای کارآفرینی را در قالب سه رویکرد کلان[2] ، خرد[3] و میانه[4] مورد مطالعه قرار می دهد که سطح کلان مبتنی بر محیط گرایی[5] ، سطح خرد کارآفرینی را از دید روانشناختی و جامعه شناختی در سطح خرد مطالعه می ‌کند و در سطح میانه به سازمانی رشد محور که در ان بر گردآوری ، انباشت و توزیع منابع تاکید دارد توجه می نماید . ( ناهید ، 1388 )

2-2-7-1 رویکرد شخصی : در رویکرد شخصی به بعضی ویژگی ها که افراد کارآفرین را از غیر کارآفرین متمایز می کند تصریح می گردد . ( مرتضوی ، 1383) که خود شامل دو قسمت می باشد:

2-2-7-1-1خصوصیات روانشناختی : در خصوص مشخصات روانی و گرایش های کارآفرینان مطالعات نسبتاً زیادی انجام شده می باشد اما از یک سو اشخاصی که خود را واقعاً درگیر کارهای کارآفرینانه می کنند سخت پیدا می شوند و از سوی دیگر هیچ یک از آنها کارآفرین صرف به شمار نمی آیند . بطور کلی ویژگی های شخصی افراد کارآفرین را به تبیین زیر می توان برشمرد : احساس نیاز به انجام کارهای بزرگ ، بهره مند از هوش کافی ، تأثیر گذار بر دیگران ، اقدام گرا ، تمایل به انجام کارهای ابداعی و نه انطباقی ، خلاق و نوآور ، مقاومت پیش روی شکست ، مسئولیت پذیر ، اعتماد به نفس ، زمان شناس ، امیدواری بالا و تمایل نسبی به پذیرش ریسک (کاظمی ،1386) در واقع این رویکرد خصیصه های شخصی ، ارزش ها ، توجه ها و انتظارات شخص کارآفرین را توصیف می کند  . (دانایی فرد ، 1386 )

[1] Ichiro Yamada

[2]Macro Level Perspective

[3]Micro Level Perspective

[4]Meso Level Perspective

[5]Environmentalism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت