تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

براساس نتایج بدست آمده از شاخصهای ماهانی، گیونی، الگی، پن واردن مشخص گردید که روز و شب های  ۵ ماه از سال (دی، بهمن، اسفند، آبان و آذر) سرما حاکم می باشد و فقط دو ماه تیر و مرداد گرم می باشد. و روز دو ماه فروردین و مهر در آسایش قرار دارد. از طرف دیگر با در نظر داشتن نمودار محدوده آستانه های حرارتی مشخص گردید که در 52 درصد از مواقع سال مشکل سرما هست. و هدف از طراحی اقلیمی در شهر گنبد کاووس جلوگیری از نفوذ آفتاب در مواقع گرم و کسب حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد می باشد. پس با در نظر داشتن اینکه در گنبد مشکل سرما هست اولویت طراحی با شرایط زمستان می باشد یعنی بایستی ساختمانها به گونه ای طراحی شوند که بیشترین سازگاری را با وضعیت سرمای زمستان داشته باشند یعنی طوری باشند که در زمستان بیشترین نور خورشید را دریافت کرده و از ورود بادهای سرد زمستانی جلوگیری گردد تا بتوانند شرایط آسایش را برای ساکنین خود فراهم کنند. پس با در نظر داشتن این موارد فرضیه دوم رد می گردد.

با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده در این پژوهش پیشنهادات زیر برای طراحی سکونتگاهها در شهر گنبد کاووس ارائه می گردد:

-استقرار ساختمانها در جهت بهینه جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-بهره گیری از مصالح ساختمانی با ظرفیت بالا.

– فرم کالبدی ساختمان و الگوی اشغال زمین به گونه ای باشد که سازگاری کامل با جذب حداکثر تابش در فصل سرد را داشته باشد.

-بهره گیری از پنجره های با ابعاد متوسط با جداره های کنترل شده و نصب آنها در ضلع شمالی و جنوبی بنا.

-بهره گیری از انواع پرده ها و دریچه های پشت پنجره به مقصود جلوگیری از اتلاف حرارت.

– پیش بینی مجموعه های ساختمانی فشرده و متراکم جهت ممانعت از نفوذ باد.

– به حداقل رساندن تعداد بازشوهای ساختمان در ضلع رو به باد و قرار دادن وروریها و بازشوهای اصلی در ضلع پشت به باد.

– بهره گیری از بادشکنهای مختلف مانند درختان همیشه سبز پیش روی ضلع رو به باد ساختمان.

-کسب حداقل انرژی تابشی خورشید در مواقع گرم.

– درزبندی و عایق بندی کلیه درها، پنجره ها و بازشوها.

-بهره گیری از بازشوهای یکپارچه و عایق بندی شده در نمای رو به باد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه