شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

تابش آفتاب منبع اصلی انرژی سیاره زمین و عامل اصلی کنترل حیات و آب و هوا در سطح زمین به شمار می آید. آگاهی از چگونگی و دریافت این انرژی به مقصود جهت تعیین معابر و خیابانها، ارتفاع مساکن، فاصله افقی میان ساختمانهای روبه رو با در نظر داشتن طول و جهت امتداد سایه در مواقع مختلف روز، اندازه گشودگی و بستگی بازشوهای ساختمان و تعیین جنس و رنگ مصالح سطوح ساختمانی تأثیر مهمی در برنامه ریزی های معماری و شهرسازی اعمال می کند (غیور، ۱٣٧۵). مقدار انرژی که به سقف جو می رسد تقریبا ٩٨.۱کالری بر سانتیمتر مربع در دقیقه می باشد که آنرا کمیت ثابت خورشیدی می نامند. این مقدار انرژی در گذر از اتمسفر به زمین تحت تاثیر عوامل مختلف جغرافیایی، نجومی، هندسی، فیزیکی و اقلیمی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا می کند. اهم این عوامل عبارتند از:

– عرض جغرافیایی: عرض جغرافیایی موثرترین عامل تعیین کننده مقدار تابش در تاریخ های مختلف می باشد. در یک زمان معین مقدار تابش دریافتی در هر محل به عرض جغرافیایی آن محل بستگی دارد. هر چقدر عرض جغرافیایی بالا باشد، زاویه تابش مایل تر و در نتیجه مقدار انرژی کاهش می یابد.

– ارتفاع: ارتفاع نیز یکی دیگر از عوامل جغرافیایی می باشد. جرم هوایی که نور در حین پیمایش اتمسفر از آن می گذرد با ارتفاع متغییر می باشد. هر چه ارتفاع یک محل بیشتر باشد به دلیل کاسته شدن از ضخامت جو زمین، محتوای انرژی تشعشی خورشید، از نقاط دیگر بیشتر می گردد.

– تیرگی اتمسفر: مهمترین عامل فیزیکی محدود کننده دریافت تابش خورشید در سطح زمین به شمار می رود. هر چه مقدار آن بیشتر باشد. مانع رسیدن تابش خورشید به سطح زمین می گردد.

– اندازه ابرناکی: ابرناکی نیز مهمترین عامل اقلیمی محدود کننده تابش دریافتی زمین از خورشید می باشد. زیرا که در شرایط آسمان ابری فرآیند های پخش، بازتابش، پراکندگی و جذب، در مجموع باعث افت ٧٠ درصدی تابش خورشید می گردد. البته نوع، ارتفاع و ضخامت ابر در تغییر کیفی فرآیند های فوق الذکر بسیار مهم می باشد. به طوری که گاهی ابرهای ضخیم و تیره ملد رعد و برق از وصول ٩٩ درصد تابش کلی خورشید به زمین جلوگیری می کند (روشن زائر، ۱٣۴۵).

با در نظر گرفتن عوامل مذکور میلانکویچ مقدار انرژی دریافتی سطح زمین را در طول سال و برای عرضهای مختلف جغرافیایی محاسبه و به صورت نموداری ترسیم کرده می باشد. با مطالعه این نمودار نوسانات سالانه مقدار تابش دریافتی در عرض جغرافیایی گنبد مشخص می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه