تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

در شرایط گرم ساختمان نیز بایستی به نحوی باشد که شدت تابش آفتاب به دیوار به حداقل رسیده و امکان نفوذ مستقیم اشعه خورشید به فضای داخلی وجود نداشته باشد. برای این مقصود اولین گام برای تعیین جهت مناسب، مشخص کردن طول سرما در زمانهایی که در آن به دلیل پایین بودن دمای هوا کسب حداکثر انرژی خورشیدی در فضاهای داخلی محیط های مسکونی مفید می باشد، همچنین طول دوره گرما و زمانهایی که به دلیل بالا بودن دمای هوا کسب حداقل انرژی خورشیدی مفید واقع می گردد می باشد. (البته بایستی به این نکته اساسی توجه داشت که اندازه تاثیر جهت استقرار ساختمان در شرایط گرمایی هوای داخلی آن به خصوصیات طرح و نوع ساختمانی بستگی دارد و چه بسا با انتخاب سطوح خارجی تیره تاثیر جهت به حداکثر خود برسد زیرا که سطح سفید کل انرژی دریافتی مستقیم را منعکس می کند پس بحث درمورد جهت قرار گیری ساختمان، بدون در نظر گرفتن رنگ سطح خارجی بی معنی می باشد نتیجه ای که می توان از این مطلب گرفت این می باشد که با بهره گیری از رنگهای مختلف در سطوح خارجی دیوارهای یک ساختمان می توان اثرات گرمایی تابش آفتاب در هوای داخل آنرا کنترل نمود). شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه به گونه می باشد که اولین اولویت در تعیین جهت استقرار ساختمان کسب حداکثر انرژی در مواقع سرد و حداقل انرژی در مواقع گرم می باشد.

جدول، طول روز ۴ ساعت و٣٠ دقیقه بین تیر و دی ماه اختلاف دارد. در دی ماه کمترین نور خورشید دریافت می گردد که این مساله می تواند مشکل سرما را تشدید کند. با در نظر داشتن اینکه در طول ٧ ماه ازسال جهت طلوع آفتاب شرق و جنوب شرق ( ٩۰ تا ۱٢۰ درجه) می باشد پس با در نظر داشتن اینکه در منطقه مورد مطالعه مشکل سرمایشی هست جهت دریافت هر چه بیشتر نور خورشید و جلوگیری از بادهای سرد زمستانی نمای ساختمان در جهت جنوبی و کشیدگی در راستای شرقی – غربی پیشنهاد می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه