تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن مباحث فوق و روشهای طراحی اقلیمی در گنبد کاووس به آزمون فرضیات مطرح شده پرداخته گردید. فرضیات کلی پژوهش عبارت بودند از:

۱–  تیپولوژی معماری بافت قدیم شهر نسبت به بافت جدید شهر انطباق بیشتری با شرایط اقلیمی دارد.

برای آزمون این فرض فصول چهارم، پنجم و ششم رساله تدوین ش

ده می باشد. شرایط بیوکلیمایی گنبد کاووس در روزهای ۵ ماه از سال سرد و تنها ۲ ماه از سال (آوریل و اکتبر) شرایط مطلوب حاکم می باشد، شب های کلیه ماهها به غیر از ماههای جولای و آگوست شرایط بیوکلیمای سردی غالب می باشد. پس با در نظر داشتن این شرایط زیست اقلیمی مناسب ترین جهت برای استقرار ساختمان جهت شمالی- جنوبی با کشیدگی در راستای شرقی- غربی، همراه با بازشوهایی در نمای جنوبی بنا به مقصود بهره گیری حداکثر از تشعشعات خورشیدی می باشد. در ارتباط با ساختمانهای جدید مشخص گردید که جهت استقرار ساختمان عموما شمال شرق- جنوب غرب و بعضا شرق و غرب می باشد پس نسبت به جهت بهینه ساختمان در منطقه انحراف دارد. اما ساختمانهای موجود در بافت قدیم شهر با جهت بهینه کاملا انطباق دارد. پس با در نظر داشتن این موارد فرضیه اول اثبات می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه