تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

فضای بین ساختمان ها: از نظر فضای بین ساختمان ها بهتر می باشد به صورت مجموعه ای فشرده و متراکم باشد و فاصله بین ساختمان ها براساس سایه تعیین گردد. پس فضای بین ساختمانها بایستی تا حد امکان متراکم و فشرده باشد این تراکم اندازه تبادل حرارت از طریق جداره های خارجی ساختمان را چه در تابستان و چه در زمستان به حداقل می رساند و در نتیجه تا حد زیادی از نفوذ حرارت در تابستان و اتلاف آن در زمستان جلوگیری می کند. زیرا تابستانها گرم و زمستانها سرد می باشد بایستی فشرده و مکعبی شکل باشند.

٣ جریان هوا در داخل ساختمان: زیرا H2 برابر ۱ می باشد پس جریان محسوس هوا لازم نیست. پس بایستی اندازه تهویه در روز را به حداقل ممکن رساند.

۴ پنجره ها: زیرا مجموع سالانه شاخص  برابر۵ می باشد، پس پنجره ها و بازشوهای متوسط مناسبترند. مساحت بازشوها بهتراست بین ۲۵ الی ۴۰ درصد مساحت نمای مربوطه باشد. پس بهتر می باشد که بازشوها متوسط باشند و برای جلوگیری از نفوذ پرتوهای منعکس شده از سطح زمین اطراف، پنجره ها در قسمت های فوقانی دیوار تعبیه شوند.

۵ جایگاه بازشو ها: در دیوارهای شمالی و جنوبی و در ارتفاع بدن بشر ساخته شوند. زیرا ایجاد کوران در فضاهای داخلی ضرورتی ندارد. با در نظر داشتن اینکه جهت ساختمان شرقی – غربی می باشد بهتر می باشد که پنجره ها و درها شمالی – جنوبی باشند تا بتوان از جریان باد در تابستان و نورخورشید در زمستان بهره گیری نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه