پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای قسمتی از متن پایان نامه : فرضیه های پژوهش فرضیه ۱: تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار می باشد. فرضیه ۲: تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل